Niet melden

Deze lozingen hoeft u niet te melden, maar u moet wel voldoen aan bepaalde regels.

Deze regels vindt u via http://www.wetten.nl/. Zoek op de naam van het besluit.

Besluit lozen buiten inrichtingen

 • algen en bacteriën verplaatsen naar een ander water
 • gewasbeschermingsmiddelen gebruik bij sport- en recreatieterreinen en bij spoorwegen
 • regenwater van een verhard terrein zonder bodembeschermende voorziening
 • regenwater uit een hemelwaterriool (openbaar en particulier)
 • regenwater uit een pompkelder van een tunnel
 • regenwater uit een verdiept weggedeelte
 • huishoudelijk afvalwater van treinen
 • huishoudelijk afvalwater van militaire oefeningen
 • huishoudelijk afvalwater van pleziervaart (wel verbod lozen toiletwater of bilgewater
 • individueel verstrooien van as
 • gebruikt oppervlaktewater waaraan geen stoffen zijn toegevoegd
 • reinigen van drinkwaterleidingen zonder toepassing van chemicaliën
 • scheiden van zand of grind vanaf een vaartuig
 • spoelwater van zeezand vanaf een varende boot

Activiteitenbesluit en Besluit lozen buiten inrichtingen

Besluit Bodemkwaliteit