Vergunningplicht

Vraag voor deze lozingen een watervergunning aan.

Aanvragen van een watervergunning gaat via het omgevingsloket:

Vergunningplicht
Activiteit of lozingBijzonderheden
baggerdepots Alleen de lozing vanuit tijdelijke opslag van bagger dat later niet wordt gebruikt voor een nuttige toepassing.
bodemenergiesystemen Alleen de lozing bij aanleg en onderhoud. Download bodemenergiesystemen
op- en overslag van niet-inerte goederen Alleen de lozing in een oppervlaktewater dat niet op de lijst met aangewezen oppervlaktewater staat.
waswater van wasplaatsen Wasplaats voor het wassen van de buitenkant van motorvoertuigen
warmtepompen Lozen van koude veroorzaakt door onttrekken van warmte aan oppervlaktewater.
regenwater De lozing van regenwater afkomstig van een bodembeschermende voorziening.
Type C -bedrijven Alleen de lozing die niet via het Activiteitenbesluit is geregeld.