Substraatteelt

Op deze pagina kunt u lezen of u in aanmerking komt voor een ontheffing en welke gegevens uw aanvraag moet bevatten. Het aanvraagformulier voor de ontheffing kunt u rechts op de pagina downloaden.

Kom ik in aanmerking voor een ontheffing van Rijnland?

Als u voldoet aan één van deze voorwaarden, dan komt u in aanmerking voor een ontheffing:

  • U gebruikt geen meststoffen
  • Drainwater wordt volledig gercirculeerd
  • Drainwater wordt extern afgevoerd.
  • Gecombineerde drainagestelsel kas-buitenteelt

Welke gegevens bevat mijn aanvraag voor ontheffing

Uw aanvraag bevat de volgende gegevens:

  • Type teelt (bijvoorbeeld overwintering, opkweek)
  • Teeltoppervlak
  • Gegevens over de geteelde gewassen
  • Over de lozing van het drainwater en of er lozingen plaatsvinden

Stuur de aanvraag voor een ontheffing naar:

Hoogheemraadschap van Rijnland
Afdeling V&H
Postbus 156
2300 AD Leiden

vergunningen@rijnland.net