4. (Dam met) duiker

U vindt hier informatie over de regels voor (dam met) duiker. Doe ook altijd de vergunningencheck, zodat u weet of er nog andere regels gelden voor uw werkzaamheden.

Inhoudsopgave

Vergunningencheck

De vergunningencheck (nieuwe versie september 2016) maakt de regels voor u inzichtelijk. Na de check weet u welke regels voor u gelden. U weet dan ook of u een vergunning of maatwerk moet aanvragen, een melding moet doen of zo aan de slag mag.

De Algemene regel

U heeft de vergunningencheck gedaan en de uitkomst is dat u moet voldoen aan voorwaarden uit de Algemene regel voor het aanleggen van duikers. Deze voorwaarden staan hieronder. Download ook rechts op de pagina de Uitvoeringsregel. Hierin vindt u de voorwaarden uit de Algemene regel met een toelichting.

Let op: Als u bij een duiker ook een dam aanlegt dan is er sprake van een demping. Ter compensatie van de demping moet u water graven. Met de vergunningencheck kunt u bepalen welke regels voor u gelden.

De voorwaarden voor de afmetingen van de duiker

 1. Bij een watergang tot 4 meter breed is de inwendige diameter van de duiker minstens 60 cm.
 2. Bij een watergang tussen de 4 en 6 meter breed is de inwendige diameter van de duiker minstens 80 cm.
 3. Bij een watergang tussen de 6 en 8 meter breed, is de inwendige diameter van de duiker minstens 1 meter.
 4. De duiker is maximaal 10 meter lang.

De voorwaarden voor de ligging van de duiker

 1. De afstand tussen de aan te leggen duiker en een naastgelegen duiker, brug of stuw is minstens 5 meter.
 2. De duiker wordt zo aangebracht en onderhouden dat in de duiker 1/3 deel lucht en 2/3 deel water aanwezig is ten opzichte van het zomerpeil.
 3. De as van de duiker ligt in het midden van de watergang.
 4. De duiker wordt horizontaal geplaatst.

Maatwerkmogelijkheden

U heeft de vergunningencheck gedaan en de uitkomst is dat u een maatwerk moet aanvragen via het omgevingsloket. Kies in het omgevingsloket het aanvraagformulier voor een watervergunning, want er is geen apart formulier voor maatwerk beschikbaar. U kunt een maatwerk aanvragen als u wilt afwijken van één of meerdere van deze onderdelen van de Algemene regel.

 • Afwijken van voorwaarde 1 van afmeting van de duiker: afwijken van de minimale inwendige diameter van de duiker en toestaan dat één of meerdere kleinere duikers worden geplaatst als:

a. Het technisch niet mogelijk is om een duiker met de genoemde voorgeschreven diameter aan te leggen, en

b. De aan- en afvoer van water niet wordt belemmerd.

 • Afwijken van voorwaarde 4 van afmetingen van de duiker: afwijken tot een lengte van 15 meter, als dit noodzakelijk is voor de toegankelijkheid van het perceel.
 • Afwijken van voorwaarde 1 van de ligging van de duiker als de aan- en afvoer van water niet wordt belemmerd en onderhoud aan de watergang mogelijk blijft.
 • Afwijken van voorwaarde 2 van ligging van de duiker: afwijken van de verhouding tussen lucht en water in de duiker als:

a. het technisch niet mogelijk is om te voldoen aan deze verhouding, en

b. de aan- en afvoer van water met een andere verhouding niet wordt belemmerd.

Melden bij Rijnland

U heeft de vergunningencheck gedaan en de uitkomst is dat u de duiker moet melden. Uw melding bevat deze gegevens:

 • naam en adres van degene die de duiker gaat of laat aanleggen
 • adres of locatie waar de duiker wordt aangelegd
 • de verwachte start- en einddatum van de werkzaamheden
 • een situatietekening van de (dam met) duiker

Stuur de melding minstens twee weken voor aanvang van de demping naar het hoogheemraadschap van Rijnland:

U ontvangt van ons met een bevestiging van uw melding.

Watervergunning

U heeft de vergunningencheck gedaan en de uitkomst is dat u een watervergunning moet aanvragen via het omgevingsloket. Rijnland verleent de watervergunning en toetst uw aanvraag aan de Beleidsregel Duikers. Deze Beleidsregel staat in de Uitvoeringsregel Duikers die u rechts op de pagina kunt downloaden.