23. Beplanting op de waterkering

U vindt hier informatie over de regels voor beplanting op de waterkering. Doe ook altijd de vergunningencheck, zodat u weet of er nog andere regels gelden voor uw werkzaamheden.

Vergunningencheck

De vergunningencheck (nieuwe versie september 2016) maakt de regels voor u inzichtelijk. Na de check weet u welke regels voor u gelden. U weet dan ook of u een vergunning of maatwerk moet aanvragen, een melding moet doen of zo aan de slag mag.

Zorgplicht

U heeft de vergunningencheck gedaan en de uitkomst is dat u moet voldoen aan de zorgplicht. U hoeft geen melding te doen of een watervergunning aan te vragen. U kunt direct aan de slag.

Zorgplicht betekent dat u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Voor beplanting op een dijk betekent dit:

 • er mag geen erosie optreden doordat er onder een struik geen gras kan groeien.
 • een struik mag de inspectie van een dijk niet belemmeren.

Als u de erkende maatregel opvolgt, weet u zeker dat u aan de zorgplicht voldoet. U bent echter niet verplicht om de erkende maatregel op te volgen, u mag ook op andere wijze aan de zorgplicht voldoen.

Erkende maatregel voor beplanting

 • voorkom dat door de beplanting het gras van de dijk verdwijnt.
 • op de kruin (de top) van de dijk alleen gras of vergelijkbare lage beplanting neerzetten.
 • zorg dat Rijnland de dijk nog kan inspecteren.

 De erkende maatregel staat ook in de Uitvoeringsregel die u rechts op de pagina kunt downloaden.

De algemene regel

U heeft de vergunningencheck gedaan en de uitkomst is dat u moet voldoen aan de voorwaarden uit de Algemene regel voor beplanting op de waterkering.

Aan- en herplant

Het aan- of herplanten van een boom of struik is toegestaan als u aan deze voorwaarden voldoet:

 1. Een boom of struik wordt op het binnentalud of in de beschermingszone van een waterkering aangeplant.
 2. De boom of struik is volgroeid niet hoger wordt dan 5 meter. De volgende bomen voldoen in ieder geval aan dit criterium: gele Kornoelje, Magnolia x loebneri ‘Merill’, sierappel Malus baccata ‘Street parade’, sierappel Malus ‘Evereste’, sierappel Malus ‘Rudolph’, lijsterbes, meelbes, judasboom, meidoorn en krentenboom.
 3. Als de boom of struik toch hoger uitgroeit dan 5 meter, dan wordt deze door snoeien of knotten teruggebracht tot een hoogte van maximaal 5 meter.
 4. De aanplant kan geen erosie aan de waterkering veroorzaken.
 5. De boom of struik wordt zodanig geplaatst dat de waterkering door Rijnland is te inspecteren.

Bestaande bomen

 1. Bestaande bomen zijn toegestaan als de bovenkant van de kroon op maximaal 5 meter hoogte wordt onderhouden.
 2. De luchtfoto 2015 en het hoogtebestand van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) wordt gebruikt om te bepalen of een boom als bestaande boom wordt gezien.

Download rechts op de pagina de Uitvoeringsregel. Hierin vindt u de voorwaarden uit de Algemene regel met een toelichting.

Watervergunning

U heeft de vergunningencheck gedaan en de uitkomst is dat u een watervergunning moet aanvragen via het omgevingsloket. Rijnland verleent de watervergunning en toetst uw aanvraag aan de Beleidsregel Beplanting op de waterkering. Deze Beleidsregel staat in de Uitvoeringsregel die u rechts op de pagina kunt downloaden.