7. Botenhuizen en plaatsgebonden drijvende objecten (woonboten)

U vindt hier informatie over de regels voor botenhuizen en plaatsgebonden drijvende objecten (woonboten). Doe ook altijd de vergunningencheck, zodat u weet of er nog andere regels gelden voor uw werkzaamheden.

Een plaatsgebonden drijvend object is meestal een woonboot. In de tekst hieronder spreken we daarom over een woonboot, maar dit kan dus ook een ander plaatsgebonden drijven object zijn.

Inhoudsopgave

Vergunningencheck

De vergunningencheck (nieuwe versie september 2016) maakt de regels voor u inzichtelijk. Na de check weet u welke regels voor u gelden. U weet dan ook of u een vergunning of maatwerk moet aanvragen, een melding moet doen of zo aan de slag mag.

Zorgplicht

U heeft de vergunningencheck gedaan en de uitkomst is dat u moet voldoen aan de zorgplicht. U hoeft geen melding te doen of een watervergunning aan te vragen. U kunt direct aan de slag.

Zorgplicht betekent dat u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Voor een botenhuis of woonboot betekent dit:      

  •       de doorstroming in het water vermindert niet      
  •       het onderhoud van de watergang blijft mogelijk          
  •       er is geen ophoping van drijfvuil en kroos     

Erkende maatregel bij de zorgplicht

Wanneer de zorgplicht voor u onvoldoende zekerheid biedt, dan kunt u kiezen om volgens de erkende maatregel te werken. Dan weet u zeker dat u aan de zorgplicht voldoet. U bent echter niet verplicht om de erkende maatregel op te volgen, u mag ook op andere wijze aan de zorgplicht voldoen. De erkende maatregel staat hieronder, maar ook in de Uitvoeringsregel die u rechts op de pagina kunt downloaden.

Erkende maatregel

  • minstens 2/3 van de breedte van de watergang blijft aaneengesloten vrij. Dit is inclusief eventuele (omloop)steigers en zowel onder, op als boven de waterlijn.
  • een botenhuis of woonboot mag maximaal 8 meter breed zijn (gemeten haaks op de oever).

De Algemene regel

U heeft de vergunningencheck gedaan en de uitkomst is dat u moet voldoen aan de voorwaarden uit de Algemene regel voor botenhuizen en woonboten. Deze voorwaarden staan hieronder. Download ook rechts op de pagina de Uitvoeringsregel. Hierin vindt u de voorwaarden uit de Algemene regel met een toelichting.

Voorwaarden voor een botenhuis of woonboot in een hoofdwatergang

  1. Plaats een botenhuis of woonboot evenwijdig aan de oeverlijn.
  2. Een botenhuis of woonboot is maximaal 8 meter breed. 
  3. Na het plaatsen van een botenhuis of woonboot is minstens nog 2/3 deel van de watergang aaneengesloten vrij.

Maatwerkmogelijkheden

U heeft de vergunningencheck gedaan en de uitkomst is dat u een maatwerk moet aanvragen via het omgevingsloket. Kies in het omgevingsloket het aanvraagformulier voor een watervergunning, want er is geen apart formulier voor maatwerk beschikbaar.U kunt een maatwerk aanvragen als u wilt afwijken van één of meerdere van deze onderdelen van de Algemene regel.

  • Afwijken van de voorgeschreven maximale breedte en een grotere breedte toestaan als:

a. de aan- en afvoer van water door de watergang niet wordt belemmerd, en

b. onderhoud aan de watergang mogelijk is.

  • Afwijken van het voorgeschreven minimaal aaneengesloten vrije deel van de watergang en een kleiner aaneengesloten vrij deel voorschrijven als:

a. de aan- en afvoer van water door de watergang niet wordt belemmerd, en

b. onderhoud aan de watergang mogelijk is.