5. Graven van water

U vindt hier informatie over de regels voor graven van water. Doe ook altijd de vergunningencheck, zodat u weet of er nog andere regels gelden voor uw werkzaamheden.

Inhoudsopgave

Vergunningencheck

De vergunningencheck (nieuwe versie september 2016) maakt de regels voor u inzichtelijk. Na de check weet u welke regels voor u gelden. U weet dan ook of u een vergunning of maatwerk moet aanvragen, een melding moet doen of zo aan de slag mag.

Zorgplicht

U heeft de vergunningencheck gedaan en de uitkomst is dat u moet voldoen aan de zorgplicht. U hoeft geen melding te doen of een watervergunning aan te vragen. U kunt direct aan de slag. Voldoen aan de zorgplicht betekent dat u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt.

De Algemene regel

U heeft de vergunningencheck gedaan en de uitkomst is dat u moet voldoen aan de voorwaarden uit de Algemene regel voor het graven van water. Deze voorwaarden staan hieronder. Download ook rechts op de pagina de Uitvoeringsregel. Hierin vindt u de voorwaarden uit de Algemene regel met een toelichting.

Voorwaarde voor uitvoering compensatieverplichting

Als u een bestaande watergang verbreedt om te voldoen aan de compensatieplicht voor een demping of een toename van verhard oppervlak, dan moet de verbreding minstens 50 cm zijn. Dit meet u vanuit de oeverlijn.

Voorwaarden voor  graven van een nieuwe watergang

Een nieuwe overige watergang:

 • aanlegdiepte minstens 60 cm 
 • breedte waterbodem minstens 40 cm
 • breedte watergang op de waterspiegel bij winterpeil minstens 2,50 meter

Een nieuwe hoofdwatergang:

 • aanlegdiepte minstens 1,10 meter 
 • breedte waterbodem minstens 40 cm 
 • breedte watergang op de waterspiegel bij winterpeil minstens 7 meter

Maatwerkmogelijkheden

U heeft de vergunningencheck gedaan en de uitkomst is dat u een maatwerk moet aanvragen via het omgevingsloket. Kies in het omgevingsloket het aanvraagformulier voor een watervergunning, want er is geen apart formulier voor maatwerk beschikbaar. U kunt een maatwerk aanvragen als u wilt afwijken van één of meerdere van deze onderdelen van de Algemene regel.

 • Afwijken van de voorgeschreven minimale afmetingen van de nieuwe watergang en een kleinere afmeting voorschrijven als:

a. de aan- en afvoer van water door deze nieuwe watergang niet wordt belemmerd, en

b. onderhoud aan de nieuwe watergang mogelijk is.

 • Afwijken van de voorgeschreven minimale afmetingen van de nieuwe hoofdwatergang en een grotere afmeting voorschrijven  als dit noodzakelijk is voor de aan- en afvoer van water door deze nieuwe watergang. 

Melden bij Rijnland

U heeft de vergunningencheck gedaan en de uitkomst is dat u de demping moet melden. Uw melding bevat deze gegevens

 • naam en adres van degene die de werkzaamheden uitvoert of laat uitvoeren 
 •  adres of locatie waar het water wordt gegraven 
 • de verwachte start- en einddatum van de werkzaamheden 
 • een dwarsprofiel van de te (ver)graven watergang met daarop aangegeven de breedte van de watergang op de waterspiegel in de oude en nieuwe situatie 
 • een situatietekening. Hierop staat in ieder geval de locatie van het te graven wateroppervlak met de exacte begrenzing. 
 • een berekening van het aantal vierkante meter te graven water. 

Stuur de melding minstens twee weken voor aanvang van het graven van het water naar het hoogheemraadschap van Rijnland:

U ontvangt van ons met een bevestiging van uw melding.

Watervergunning

U heeft de vergunningencheck gedaan en de uitkomst is dat u een watervergunning moet aanvragen via het omgevingsloket. Rijnland verleent de watervergunning en toetst uw aanvraag aan de Beleidsregel Graven van water. Deze Beleidsregel staat in de Uitvoeringsregel Graven van water die u rechts op de pagina kunt downloaden.