13. Handelen in een vaarweg

U vindt hier informatie over de regels voor handelen in een vaarweg. Doe ook altijd de vergunningencheck, zodat u weet of er nog andere regels gelden voor uw werkzaamheden.

Inhoudsopgave

Vergunningencheck

De vergunningencheck (nieuwe versie september 2016) maakt de regels voor u inzichtelijk. Na de check weet u welke regels voor u gelden. U weet dan ook of u een vergunning of maatwerk moet aanvragen, een melding moet doen of zo aan de slag mag.

De Algemene regel

U heeft de vergunningencheck gedaan en de uitkomst is dat u moet voldoen aan de voorwaarden uit de Algemene regel voor handelen in een vaarweg. Deze voorwaarden staan hieronder. Download ook rechts op de pagina de Uitvoeringsregel. Hierin vindt u de voorwaarden uit de Algemene regel met een toelichting.

Voorwaarden voor vaarweg de Drecht

Er moet voldoende bevaarbare ruimte aanwezig zijn in en boven de Drecht.

  1. De watergang moet minimaal 1,70 meter diep zijn.
  2. De waterbodem minimaal 17 meter breed zijn.
  3. Een zone van minimaal 3 meter hoog moet vrij zijn van obstakels.
  4. Bij een vaste brug op de waterspiegel moet een zone van minimaal 17 meter breed vrij zijn van obstakels. Of twee zones van ieder minimaal 8,50 meter breed.
  5. Bij een beweegbare brug op de waterspiegel moet een zone van minimaal 7,00 meter breed vrij zijn van obstakels

Voorwaarden voor de andere vaarwegen

Er moet voldoende bevaarbare ruimte aanwezig zijn in en boven de andere vaarwegen dan de Drecht.

  1. De watergang moet minimaal 1,30 meter diep zijn.
  2. De waterbodem moet minimaal 15,00 meter breed zijn.
  3. Een zone van minimaal 2,60 meter hoog moet vrij zijn van obstakels.
  4. Bij een vaste brug op de waterspiegel moet een zone van minimaal 15,00 meter breed vrij zijn van obstakels. Of twee zones van ieder minimaal 7,00 meter breed.
  5. Bij een beweegbare brug op de waterspiegel moet een zone van minimaal 5,50 meter breed vrij zijn van obstakels.

 Maatwerkmogelijkheden

U heeft de vergunningencheck gedaan en de uitkomst is dat u een maatwerk moet aanvragen via het omgevingsloket. Kies in het omgevingsloket het aanvraagformulier voor een watervergunning, want er is geen apart formulier voor maatwerk beschikbaar. U kunt een maatwerk aanvragen voor een beweegbare (fiets)brug, als wilt afwijken van de voorgeschreven minimale hoogte en een kleinere hoogte wilt.