8. Handelen in een waardevolle oever

U vindt hier informatie over de regels voor handelen in een waardevolle oever. Doe ook altijd de vergunningencheck, zodat u weet of er nog andere regels gelden voor uw werkzaamheden .

Inhoudsopgave

Vergunningencheck

De vergunningencheck (nieuwe versie september 2016) maakt de regels voor u inzichtelijk. Na de check weet u welke regels voor u gelden. U weet dan ook of u een vergunning of maatwerk moet aanvragen, een melding moet doen of zo aan de slag mag.

Zorgplicht

U heeft de vergunningencheck gedaan en de uitkomst is dat u moet voldoen aan de zorgplicht. U hoeft geen melding te doen of een watervergunning aan te vragen. U kunt direct aan de slag. Voldoen aan de zorgplicht betekent dat u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt.

De algemene regel

U heeft de vergunningencheck gedaan en de uitkomst is dat u moet voldoen aan de voorwaarden uit de Algemene regel voor handelen in een waardevolle oever. Deze voorwaarden staan hieronder. Download ook rechts op de pagina de Uitvoeringsregel. Hierin vindt u de voorwaarden uit de Algemene regel met een toelichting.

De voorwaarden voor de compensatieverplichting

  1. Voor iedere handeling in of boven een waardevolle oever wordt ter compensatie van het verlies aan waardevolle oever, een minstens even groot oppervlak aan waardevolle oever aangelegd. 
  2. De compensatie is binnen een maand na afronding van de handeling gerealiseerd. 
  3. De waardevolle oever die als compensatie wordt aangelegd is (haaks op de oever gemeten) minstens 1,50 meter breed. En het talud van is niet steiler dan 1:3. 
  4. De compensatie mag ook bestaan uit een extra aangelegde waardevolle oever, die aantoonbaar drie jaar direct voorafgaand aan de handeling in de waardevolle oever is aangelegd.

Melden bij Rijnland

U heeft de vergunningencheck gedaan en de uitkomst is dat u de handeling in een waardevolle oever moet melden. Uw melding bevat deze gegevens: 

  • naam en adres van degene die de handeling uitvoert of laat uitvoeren
  • adres of locatie waar de handeling wordt uitgevoerd
  • de verwachte start- en einddatum van de werkzaamheden
  • de locatie van de waardevolle oever die als compensatie wordt aangelegd.

Stuur de melding minstens twee weken voor aanvang van de werkzaamheden naar het hoogheemraadschap van Rijnland:

U ontvangt van ons met een bevestiging van uw melding.