12. Hemelwateruitlaat of riooloverstort

U vindt hier informatie over de regels voor hemelwateruitlaat of riooloverstort. Doe ook altijd de vergunningencheck, zodat u weet of er nog andere regels gelden voor uw werkzaamheden.

Inhoudsopgave

Vergunningencheck

De vergunningencheck (nieuwe versie september 2016) maakt de regels voor u inzichtelijk. Na de check weet u welke regels voor u gelden. U weet dan ook of u een vergunning of maatwerk moet aanvragen, een melding moet doen of zo aan de slag mag.

Zorgplicht

U heeft de vergunningencheck gedaan en de uitkomst is dat u moet voldoen aan de zorgplicht. U hoeft geen melding te doen of een watervergunning aan te vragen. U kunt direct aan de slag.

Zorgplicht betekent dat u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Voor een hemelwateruitlaat of riooloverstort  betekent dit: 

  • er zijn geen negatieve gevolgen voor de waterkwaliteit.
  • de grote hoeveelheid water die in het watersysteem komt veroorzaakt geen te grote peilstijging.
  • er kan geen oppervlaktewater het riool instromen door een verkeerde aanleg van het hemelwaterriool of de overstort.
  • er wordt geen verbinding gemaakt tussen twee peilvakken door een verkeerde aanleg van het hemelwaterriool of de overstort.

Erkende maatregel bij de zorgplicht 

Wanneer de zorgplicht voor u onvoldoende zekerheid biedt, dan kunt u kiezen om volgens de erkende maatregel te werken. Dan weet u zeker dat u aan de zorgplicht voldoet. U bent echter niet verplicht om de erkende maatregel op te volgen, u mag ook op andere wijze aan de zorgplicht voldoen.  De erkende maatregel staat hieronder, maar ook in de Uitvoeringsregel die u rechts op de pagina kunt downloaden.

Erkende maatregel voor een hemelwateruitlaat of riooloverstort

  • maak geen verbinding tussen peilvakken.
  • breng de neerslag terug in het peilvak waarin het valt.
  • voorkom schade aan de oever en de waterbodem.
  • voorkom dat oppervlaktewater (het water in sloten, plassen, rivieren en kanalen) via een riooloverstort in de riolering stroomt.
  • maak de hemelwateruitlaat zoals opgenomen in een gemeentelijk rioleringsplan (GRP) of een daarin aangegeven basis rioleringsplan (BRP).

Watervergunning  

   U heeft de vergunningencheck gedaan en de uitkomst is dat u een watervergunning moet aanvragen via het omgevingsloket. Rijnland verleent de watervergunning en toetst uw aanvraag aan de Beleidsregel Hemelwateruitlaat of riooloverstort. Deze Beleidsregel staat in de Uitvoeringsregel die u rechts op de pagina kunt downloaden.