15. Kabels en leidingen

U vindt hier informatie over de regels voor kabels en leidingen. Doe ook altijd de vergunningencheck, zodat u weet of er nog andere regels gelden voor uw werkzaamheden .

Inhoudsopgave

Vergunningencheck

De vergunningencheck (nieuwe versie september 2016) maakt de regels voor u inzichtelijk. Na de check weet u welke regels voor u gelden. U weet dan ook of u een vergunning of maatwerk moet aanvragen, een melding moet doen of zo aan de slag mag.

Zorgplicht

U heeft de vergunningencheck gedaan en de uitkomst is dat u moet voldoen aan de zorgplicht. U hoeft geen melding te doen of een watervergunning aan te vragen. U kunt direct aan de slag.

Zorgplicht betekent dat u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Voor kabels en leidingen betekent zorgplicht dat de aanwezigheid van een kabel of leiding het onderhoud van een watergang of de zeewering niet mag belemmeren.

Erkende maatregel bij de zorgplicht

Wanneer de zorgplicht voor u onvoldoende zekerheid biedt, dan kunt u kiezen om volgens de erkende maatregel te werken. Dan weet u zeker dat u aan de zorgplicht voldoet. U bent echter niet verplicht om de erkende maatregel op te volgen, u mag ook op andere wijze aan de zorgplicht voldoen.  De erkende maatregel staat hieronder, maar ook in de Uitvoeringsregel die u rechts op de pagina kunt downloaden.

Erkende maatregel voor het kruisen van een watergang

 • tijdens de aanleg van een kabel of leiding de watergang niet afdammen. kruis een hoofdwatergang op 2 meter beneden de ingreepmaat (minimaal vereiste waterdiepte ten opzichte van het schouwpeil).
 • kruis een overige watergang op 1,30 meter beneden de ingreepmaat.
 • als de kabel of leiding is voorzien van bescherming, kruis een watergang dan op 50 centimeter beneden ingreepmaat.
 • Denk bij bescherming aan een mantelbuis of  een plaat/blokkenmat op de waterbodem.

Erkende maatregel voor haaks kruisen van een watergang door een dam met duiker

 • leg de kabel of leiding onder de duiker aan. Dit vermindert de onderhoudskosten voor de duiker.

Erkende maatregel voor parallel aan een watergang aanleggen

 • leg de kabel of leiding minstens 1 meter van de insteek van de watergang (horizontaal gemeten) aan. 

Erkende maatregel voor in de zeewering aanleggen

 • een kabel of leiding is bedoeld als huisaansluiting of die vergelijkbaars.
 • leg de kabel of leiding onder of direct langs een strandopgang aan.
 • leg de kabel of leiding niet door een waterkering-in-duinconstructie.

De Algemene regel

U heeft de vergunningencheck gedaan en de uitkomst is dat u moet voldoen aan de voorwaarden uit de Algemene regel voor kabels en leidingen. Deze voorwaarden staan hieronder. Download ook rechts op de pagina de Uitvoeringsregel. Hierin vindt u de voorwaarden uit de Algemene regel met een toelichting.

Voorwaarden voor kabel of leiding (huisaansluiting) bij de waterkering

De kabel of leiding moet met een van de volgende methoden worden aangelegd:

 1. een open ontgraving.
 2. een ondiepe gestuurde boring met in- en uittredepunten buiten de veiligheidszones van de waterkering. De gestuurde boring mag tot maximaal 3 meter boven de basis van het basisveen worden uitgevoerd.
 3. persen zonder voorspuiten.

Voorwaarden voor overige leidingen (geen huisaansluiting) bij de waterkering en zeewering

Het aanleggen van de leidingen moet gebeuren volgens de geldende NEN 3650 en NEN 3651.

Maatwerkmogelijkheden

U heeft de vergunningencheck gedaan en de uitkomst is dat u een maatwerk moet aanvragen via het omgevingsloket. Kies in het omgevingsloket het aanvraagformulier voor een watervergunning, want er is geen apart formulier voor maatwerk beschikbaar. U kunt een maatwerk aanvragen voor een andere werkwijze voor het aanleggen van een kabel of leiding (huisaansluiting) bij de waterkering als:

 • de stabiliteit van de waterkering in de aanlegfase niet in gevaar komt, en
 • de stabiliteit van de waterkering in de beheerfase niet in gevaar komt.
 • werken op een grotere diepte bij het graven van tijdelijke sleuven voor kabels en leidingen.  Er mag geen onaanvaardbare risico ontstaan voor de waterkerendheid van de waterkering.

U kunt een maatwerk aanvragen voor een andere werkwijze voor het aanleggen van overige leidingen (geen huisaansluiting) bij de waterkering en zeewering als:

 • het door lokale omstandigheden redelijkerwijs niet mogelijk is om te werken volgends de geldende NEN 3650 en NEN 3651, en
 • de stabiliteit van de waterkering of zeewering in de aanlegfase niet in gevaar komt, en
 • de stabiliteit van de waterkering of zeewering in de beheerfase niet in gevaar komt.

Watervergunning

U heeft de vergunningencheck gedaan en de uitkomst is dat u een watervergunning moet aanvragen via het omgevingsloket. Rijnland verleent de watervergunning en toetst uw aanvraag aan de Beleidsregel Kabels en leidingen. Deze Beleidsregel staat in de Uitvoeringsregel die u rechts op de pagina kunt downloaden.