17. Peilafwijking

U vindt hier informatie over de regels voor peilafwijking. Doe ook altijd de vergunningencheck, zodat u weet of er nog andere regels gelden voor uw werkzaamheden.

 Vergunningencheck

De vergunningencheck (nieuwe versie september 2016) maakt de regels voor u inzichtelijk. Na de check weet u welke regels voor u gelden. U weet dan ook of u een vergunning of maatwerk moet aanvragen, een melding moet doen of zo aan de slag mag.

Zorgplicht

U heeft de vergunningencheck gedaan en de uitkomst is dat u moet voldoen aan de zorgplicht. U hoeft geen melding te doen of een watervergunning aan te vragen. U kunt direct aan de slag.

Zorgplicht betekent dat u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Voor een hoogwatervoorziening betekent dit:

 • de aanvoer en afvoer van water mag niet worden belemmerd.
 • het vermogen om neerslag te bergen mag niet verminderen.

Als u de erkende maatregel opvolgt, weet u zeker dat u aan de zorgplicht voldoet. U bent echter niet verplicht om de erkende maatregel op te volgen, u mag ook op andere wijze aan de zorgplicht voldoen.

Erkende maatregel voor het wijzigen van het waterpeil

 • pas de hoogwatervoorziening zo aan dat de afvoer van overtollig water gedurende en na een regenbui niet vergroot. dit kan ook met de bediening van de hoogwatervoorziening.
 • maak de hoogwatervoorziening zo dat deze standzeker is en er geen water langs of onder stroomt.

De erkende maatregel staat in het resultaat van de vergunningencheck en in de Uitvoeringsregel die u rechts op de pagina kunt downloaden.

De Algemene regel

U heeft de vergunningencheck gedaan en de uitkomst is dat u moet voldoen aan de voorwaarden uit de Algemene regel voor peilafwijking.

Inlaatconstructie

 1. De inlaatconstructie moet afsluitbaar zijn.
 2. Als er geen noodzaak is om water in te laten, dan moet de inlaatconstructie afgesloten zijn.
 3. De inwendige diameter van de inlaat mag niet groter zijn dan 60 millimeter.
 4. Het werk moet gebeuren volgens de geldende NEN 3650 en NEN 3651.

Maatwerkmogelijkheden

U heeft de vergunningencheck gedaan en de uitkomst is dat u een maatwerk moet aanvragen via het omgevingsloket. Kies in het omgevingsloket het aanvraagformulier voor een watervergunning, want er is geen apart formulier voor maatwerk beschikbaar. U kunt een maatwerk aanvragen voor een andere werkwijze voor het aanleggen van een inlaatconstructie als:

 • het door lokale omstandigheden redelijkerwijs niet mogelijk is om volgens de geldende NEN 3650 en NEN 3651 te werken, en
 • de stabiliteit van de waterkering in de aanlegfase niet in gevaar komt, en
 • de stabiliteit van de waterkering in de beheerfase niet in gevaar komt.

Download rechts op de pagina de Uitvoeringsregel. Hierin vindt u de voorwaarden uit de Algemene regel met een toelichting.

Melden bij Rijnland

U heeft de vergunningencheck gedaan en de uitkomst is dat u het aanleggen van een nieuwe inlaatconstructie voor een hoogwatervoorziening  moet melden. Uw melding bevat deze gegevens: 

 • naam en adres van degene die de inlaatconstructie gaat of laat aanbrengen
 • adres of locatie waar de inlaatconstructie wordt uitgevoerd
 • de diameter van de inlaatconstructie.

Stuur de melding minstens twee weken voor aanvang van de demping naar het hoogheemraadschap van Rijnland:

U ontvangt binnen 4 weken een brief van ons met een bevestiging van uw melding. Vanaf 2016 kunt u de gegevens van de vergunningencheck bewaren en gebruiken voor uw melding.

Watervergunning

U heeft de vergunningencheck gedaan en de uitkomst is dat u een watervergunning moet aanvragen via het omgevingsloket. Rijnland verleent de watervergunning en toetst uw aanvraag aan de Beleidsregel Peilafwijking. Deze Beleidsregel staat in de Uitvoeringsregel die u rechts op de pagina kunt downloaden.