6. Steiger, aanmeervoorziening of meerpaal

U vindt hier informatie over de regels voor een steiger, aanmeervoorziening of meerpaal. Doe ook altijd de vergunningencheck, zodat u weet of er nog andere regels gelden voor uw werkzaamheden.

Inhoudsopgave

Vergunningencheck

De vergunningencheck (nieuwe versie september 2016) maakt de regels voor u inzichtelijk. Na de check weet u welke regels voor u gelden. U weet dan ook of u een vergunning of maatwerk moet aanvragen, een melding moet doen of zo aan de slag mag.

Toegestane materialen voor uw steiger, aanmeervoorziening of meerpaal

 • beton
 • FSC-keurmerk houtsoorten
 • Robinia schotten en palen (Europees hardhout)
 • onbehandelde eiken schotten en palen (Europees loofhout)
 • Europees naaldhout, eventueel in combinatie met kunststof doek
 • Siberische lariks
 • Wilgentenen
 • Enkamat A50
 • gerecycled plastic
 • staal met plastic coating

Niet toegestaan zijn onderstaande materialen. Ook niet als ze gecertificeerd zijn:

 • gewolmaniseerd hout met arseen
 • gewolmaniseerd hout zonder arseen
 • geïmpregneerd hout
 • gerecycled hout 

Zorgplicht

U heeft de vergunningencheck gedaan en de uitkomst is dat u moet voldoen aan de zorgplicht. U hoeft geen melding te doen of een watervergunning aan te vragen. U kunt direct aan de slag.

Zorgplicht betekent dat u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Voor een steiger, aanmeervoorziening of meerpaal betekent dit:

 • de doorstroming van het water vermindert niet
 • het onderhoud van de watergang blijft mogelijk
 • er is geen ophoping van drijfvuil en kroos.
 • een meerpaal of aanmeervoorziening heeft geen negatief effect op de stabiliteit van een dijk.
 • een aangemeerde boot belemmert de doorstroming van de watergang niet.

Erkende maatregel bij de zorgplicht

Wanneer de zorgplicht voor u onvoldoende zekerheid biedt, dan kunt u kiezen om volgens de erkende maatregel te werken. Dan weet u zeker dat u aan de zorgplicht voldoet. U bent echter niet verplicht om de erkende maatregel op te volgen, u mag ook op andere wijze aan de zorgplicht voldoen.  De erkende maatregel staat hieronder, maar ook in de Uitvoeringsregel die u rechts op de pagina kunt downloaden.

Erkende maatregel voor een steiger

 • de palen van de steiger zijn niet groter dan rond 25 centimeter of vierkant 20 x 20 centimeter.
 • de afstand tussen twee steigers is minstens 2,50 meter (evenwijdig aan de oeverlijn).
 • de onderkant van de steiger ligt minstens 20 centimeter boven het zomerpeil.
 • de steiger mag zo breed zijn als 1/5 van de breedte van de watergang (haaks op de oever gemeten) en nooit breder dan 5 meter.
 • een boot wordt parallel aan de oever aangemeerd.

Erkende maatregel voor een aanmeervoorziening

 • er worden maximaal vier palen gebruikt.
 • de palen zijn niet groter dan rond 25 centimeter, of vierkant 20 x 20 centimeter.
 • de afstand tussen twee aanmeervoorzieningen is minstens 2,50 meter (evenwijdig aan de oeverlijn)
 • de onderkant van de gording ligt minstens 20 centimeter boven het waterpeil.
 • een boot wordt parallel aan de oever aangemeerd.

De Algemene regel

U heeft de vergunningencheck gedaan en de uitkomst is dat u moet voldoen aan de voorwaarden uit de Algemene regel voor Steigers, aanmeervoorzieningen en meerpalen. Deze voorwaarden staan hieronder. Download ook rechts op de pagina de Uitvoeringsregel. Hierin vindt u de voorwaarden uit de Algemene regel met een toelichting.

Voorwaarden voor steigers bij een waterkering (dijk)

Het gaat om steigers die geheel of gedeeltelijk boven land liggen (vlondergedeelte):

 1. Onder de steiger is een degelijke oeverbescherming op de doorgaande waterlijn aanwezig
 2. Het vlondergedeelte ligt niet op de kruin van de dijk. De kruin is het vlakke deel van de dijk. Dit deel is vaak 1,5 meter breed.
 3. Het vlondergedeelte mag niet groter zijn dan 20 vierkante meter.
 4. De palen van het vlondergedeelte zijn maximaal rond 25 cm of vierkant 20 x 20 cm
 5. De palen van het vlondergedeelte staan minstens 5 keer de diameter van de palen uit elkaar

Voorwaarden voor steigers, aanmeervoorzieningen of meerpalen in een kwetsbare watergang

 1. De constructie is (gemeten haaks op de oeverlijn) niet breder dan 1/10 van de breedte van het oppervlaktewater. De constructie is nooit breder dan 5 meter (gemeten haaks op de oeverlijn).
 2. De palen zijn maximaal rond 25 cm of vierkant 20 x 20 cm 
 3. De onderkant van de steiger of gording ligt minstens 20 cm boven het zomerpeil
 4. Boten en andere vaartuigen alleen in de lengterichting aanmeren.

Maatwerk mogelijkheden

U heeft de vergunningencheck gedaan en de uitkomst is dat u een maatwerk moet aanvragen via het omgevingsloket. Kies in het omgevingsloket het aanvraagformulier voor een watervergunning, want er is geen apart formulier voor maatwerk beschikbaar. U kunt een maatwerk aanvragen voor het afwijken van de in de Algemene regel genoemde afmetingen als: 

a. de aan- en afvoer van water door de watergang niet wordt belemmerd, en

b. onderhoud aan de watergang mogelijk is.