11. Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlak

U vindt hier informatie over de regels voor versnelde afvoer bij toename verhard oppervlak. Doe ook altijd de vergunningencheck, zodat u weet of er nog andere regels gelden voor uw werkzaamheden.

Inhoudsopgave

Vergunningencheck

De vergunningencheck (nieuwe versie september 2016) maakt de regels voor u inzichtelijk. Na de check weet u welke regels voor u gelden. U weet dan ook of u een vergunning of maatwerk moet aanvragen, een melding moet doen of zo aan de slag mag.

Zorgplicht

U heeft de vergunningencheck gedaan en de uitkomst is dat u moet voldoen aan de zorgplicht. U hoeft geen melding te doen of een watervergunning aan te vragen. U kunt direct aan de slag. Voldoen aan de zorgplicht betekent dat u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt.

De Algemene regel

 U heeft de vergunningencheck gedaan en de uitkomst is dat u moet voldoen aan de voorwaarden uit de Algemene regel voor versnelde afvoer bij toename verhard oppervlak. Deze voorwaarden staan hieronder. Download ook rechts op de pagina de Uitvoeringsregel. Hierin vindt u de voorwaarden uit de Algemene regel met een toelichting.

Voorwaarden bij een Compensatieverplichting

 1. Leg water aan ter compensatie van de toename van verhard oppervlak waarbij neerslag versneld wordt afgevoerd. 
 2. Het oppervlak van het ter compensatie aan te leggen water bedraagt minstens 15 procent van het oppervlak van de toegenomen verharding. 
 3. De compensatie kan ook plaatsvinden door 15 procent van het oppervlak van de toename van verharding af te boeken van het saldo van de Berging Rekening Courant. 
 4. De compensatie mag bestaan uit aantoonbaar extra gegraven water in de drie jaar direct voorafgaand aan de toename van verharding. 
 5. Een voor de compensatie nieuw aan te leggen water moet eerder of gelijktijdig met het aanleggen van de verharding worden gerealiseerd. 
 6. Bij versnelde afvoer van neerslag naar een deel van een poldersysteem, mag u compenseren binnen het peilvak waarin de neerslag wordt gebracht. 
 7. Bij versnelde afvoer van neerslag naar een watergang in een boezemsysteem, mag u compenseren binnen een straal van 5 kilometer. Compenseer wel in hetzelfde boezemsysteem.

Melden bij Rijnland

U heeft de vergunningencheck gedaan en de uitkomst is dat u het versneld afvoeren van water moet melden. Uw melding bevat deze gegevens: 

 • naam en adres van degene die de verharding gaat of laat aanbrengen 
 • adres of locatie waar de verharding en compensatie worden uitgevoerd 
 • de verwachte start- en einddatum van de werkzaamheden 
 • indien van toepassing, een bewijs van het afkopen van de Berging Rekening Courant 
 • een situatietekening met een schaal van ten minste 1:10.000, die minimaal de locatie van de compensatie met de exacte begrenzing van het te graven water inclusief een berekening van het oppervlak in vierkante meter bevat

Stuur de melding minstens twee weken voor aanvang van de werkzaamheden naar het hoogheemraadschap van Rijnland:

U ontvangt van ons met een bevestiging van uw melding.

Watervergunning

U heeft de vergunningencheck gedaan en de uitkomst is dat u een watervergunning moet aanvragen via het omgevingsloket. Rijnland verleent de watervergunning en toetst uw aanvraag aan de Beleidsregel Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlak. Deze Beleidsregel staat in de Uitvoeringsregel die u rechts op de pagina kunt downloaden.