26. Verwijderen en slopen

U vindt hier informatie over de regels voor verwijderen en slopen. Doe ook altijd de vergunningencheck, zodat u weet of er nog andere regels gelden voor uw werkzaamheden .

Vergunningencheck

De vergunningencheck (nieuwe versie september 2016) maakt de regels voor u inzichtelijk. Na de check weet u welke regels voor u gelden. U weet dan ook of u een vergunning of maatwerk moet aanvragen, een melding moet doen of zo aan de slag mag.

Zorgplicht

U heeft de vergunningencheck gedaan en de uitkomst is dat u moet voldoen aan de zorgplicht. U hoeft geen melding te doen of een watervergunning aan te vragen. U kunt direct aan de slag. Voldoen aan de zorgplicht betekent dat u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt.

De Algemene regel

U heeft de vergunningencheck gedaan en de uitkomst is dat u moet voldoen aan de voorwaarden uit de Algemene regel voor verwijderen en slopen.

Verwijderen heipalen en damwanden in kwetsbare kwelgebieden

  1. Heipalen en damwanden en/of damwandschermen worden door het trillend of heiend trekken verwijderd.
  2. Het losspuiten van de heipalen en damwandschermen is niet toegestaan.
  3. Bij het verwijderen van damwanden moet er (vanaf 1 meter onder de afsluitende laag tot aan het maaiveld) tegelijk met het trekken, de afsluitende laag hersteld worden door het injecteren van een bentonietoplossing.
  4. Heipalen worden verwijderd met behulp van een casing.
  5. Bij het verwijderen van heipalen moet de afsluitende laag vanaf 1 meter onder de afsluitende laag tot ten minste 1 meter boven de afsluitende laag en over een lengte van ten minste 2,50 meter afgedicht worden met bentoniet of zwelklei, waarmee kwel wordt voorkomen.

Verwijderen van palen uit een waterkering

Bij het verwijderen van palen moet het gat worden gevuld met bentoniet of zwelklei.

Download rechts op de pagina de Uitvoeringsregel. Hierin vindt u de voorwaarden uit de Algemene regel met een toelichting.

Watervergunning

U heeft de vergunningencheck gedaan en de uitkomst is dat u een watervergunning moet aanvragen via het omgevingsloket. Rijnland verleent de watervergunning en toetst uw aanvraag aan de Beleidsregel Verwijderen/slopen van objecten. Deze Beleidsregel staat in de Uitvoeringsregel die u rechts op de pagina kunt downloaden.

Lozen van afvalwater in oppervlaktewater

Voor het lozen van afvalwater in oppervlaktewater bij slopen, renovatie of nieuwbouw moet u voldoen aan de regels uit het besluit Lozen buiten inrichtingen. Lees meer op onze pagina over vaste objecten bij water onderhoudenVia het omgevingsloket meldt u de werkzaamheden.