22. Voertuigen en werktuigen op de waterkering

U vindt hier informatie over de regels voor voertuigen en werktuigen op de waterkering. Doe ook altijd de vergunningencheck, zodat u weet of er nog andere regels gelden voor uw werkzaamheden.

Vergunningencheck

De vergunningencheck (nieuwe versie september 2016) maakt de regels voor u inzichtelijk. Na de check weet u welke regels voor u gelden. U weet dan ook of u een vergunning of maatwerk moet aanvragen, een melding moet doen of zo aan de slag mag.

Zorgplicht

U heeft de vergunningencheck gedaan en de uitkomst is dat u moet voldoen aan de zorgplicht. U hoeft geen melding te doen of een watervergunning aan te vragen. U kunt direct aan de slag.

Zorgplicht betekent dat u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Voor voertuigen en werktuigen op een dijk betekent dit:

  • een voertuig of werktuig mag niet zo zwaar zijn dat een (deel van de) kering verschuift.
  • een onverharde kering mag de aanwezige plantengroei niet beschadigen, omdat dan erosie kan voorkomen.

Als u de erkende maatregel opvolgt, weet u zeker dat u aan de zorgplicht voldoet. U bent echter niet verplicht om de erkende maatregel op te volgen, u mag ook op andere wijze aan de zorgplicht voldoen.

Erkende maatregel voor het betreden van een weg op de dijk

  • zorg dat het voertuig of werktuig volledig op de weg blijft.
  • neem contact op met Rijnland bij  schade aan de weg of de dijk door een voertuig of werktuig.

Erkende maatregel voor het betreden van een dijk zonder weg

  • voorkomen kapot rijden van de vegetatie neem contact op met Rijnland bij schade aan de dijk.

De erkende maatregel staat ook in de Uitvoeringsregel die u rechts op de pagina kunt downloaden.

Watervergunning

U heeft de vergunningencheck gedaan en de uitkomst is dat u een watervergunning moet aanvragen via het omgevingsloket. Rijnland verleent de watervergunning en toetst uw aanvraag aan de Beleidsregel Voertuigen en werktuigen op de waterkering. Deze Beleidsregel staat in de Uitvoeringsregel die u rechts op de pagina kunt downloaden.