25. Wegen, paden en verharding waterkeringen

U vindt hier informatie over de regels voor wegen, paden en verhardingen op waterkeringen. Doe ook altijd de vergunningencheck, zodat u weet of er nog andere regels gelden voor uw werkzaamheden.

Vergunningencheck

De vergunningencheck (nieuwe versie september 2016) maakt de regels voor u inzichtelijk. Na de check weet u welke regels voor u gelden. U weet dan ook of u een vergunning of maatwerk moet aanvragen, een melding moet doen of zo aan de slag mag. 

Zorgplicht

U heeft de vergunningencheck gedaan en de uitkomst is dat u moet voldoen aan de zorgplicht. U hoeft geen melding te doen of een watervergunning aan te vragen. U kunt direct aan de slag.

Zorgplicht betekent dat u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Voor het aanleggen van verharding op een dijk betekent dit dat u voorkomt dat de dijk instabiel wordt. Als u de erkende maatregel opvolgt, weet u zeker dat u aan de zorgplicht voldoet. U bent echter niet verplicht om de erkende maatregel op te volgen, u mag ook op andere wijze aan de zorgplicht voldoen.

Erkende maatregel voor het aanleggen van verharding

  • leg de verharding aan boven op het bestaande maaiveld.
  • de verhardingselementen zijn niet groter dan 0,25 vierkante meter. Bijvoorbeeld in de vorm van tegels van 40 cm x 60 cm of van 50 cm x 50 cm. de totale verharding is maximaal 500 vierkante meter.
  • de verharding is maximaal 20 centimeter hoger dan het oorspronkelijke maaiveld inclusief zandpakket.

De erkende maatregel staat ook in de Uitvoeringsregel die u rechts op de pagina kunt downloaden.

Watervergunning

U heeft de vergunningencheck gedaan en de uitkomst is dat u een watervergunning moet aanvragen via het omgevingsloket. Rijnland verleent de watervergunning en toetst uw aanvraag aan de Beleidsregel Wegen, paden en verharding waterkeringen en zeewering. Deze Beleidsregel staat in de Uitvoeringsregel die u rechts op de pagina kunt downloaden.