Ontwatering

Deze voorschriften gelden niet voor lozen van drainagewater afkomstig van telen in een kas of van substraatteelt op een doorlatende grond.

Lozen in het oppervlaktewater is toegestaan als:

  • er geen visuele verontreiniging van het oppervlaktewater optreedt.
  • het onopgeloste stoffen gehalte niet hoger is dan 50 mg/l.
  • bemonstering van het grondwater via een steekmonster op een doelmatige wijze kan plaatsvinden.

Maatwerk mogelijkheden

  • Het gehalte droogrest onopgeloste stoffen kan worden verhoogd als het gehalte van 50 mg/l niet kan worden gehaald door het grondwater te zuiveren via de beste beschikbare technieken. Dit kan alleen als het geen problemen geeft voor de waterkwaliteit.
  • Visuele verontreiniging kan worden toegestaan als dit niet kan worden voorkomen door het toepassen van beste beschikbare technieken. Dit kan alleen als het geen problemen geeft voor de waterkwaliteit.

Lees meer over het aanvragen van een maatwerk.

Zorgplicht, wat betekent dat?

Bij de werkzaamheden heeft u een zorgplicht. Dit betekent dat er netjes en zorgvuldig wordt gewerkt, zodat verontreinigingen zo min mogelijk in het oppervlaktewater terecht komen.

Meer lezen?