Vergunningencheck en omgevingsloket

Een vergunningencheck maakt de regels voor werken bij water en dijken duidelijk. Voor het aanvragen van een watervergunning of maatwerk krijgt u een verwijzing naar het omgevingsloket.

Vergunningencheck  

De vergunningencheck (nieuwe versie september 2016) is een hulpmiddel om de regels voor werken bij water of dijken voor u duidelijk te maken. Na de check weet u welke regels voor u gelden. U weet ook of u een vergunning of maatwerk moet aanvragen, een melding moet doen of zo aan de slag mag. Daarnaast kunt u checken welke gemeentelijke regels gelden.  

Voor het lozen van afvalwater in oppervlaktewater kunt u de vergunningencheck niet gebruiken. Bepaal dan via het omgevingsloket welke regels gelden.  

Omgevingsloket  

Een watervergunning of maatwerk vraagt u aan via het omgevingsloket. Wij adviseren u om eerst de vergunningencheck te doen. Moet u een watervergunning of maatwerk aanvragen, dan krijgt u een verwijzing naar het omgevingsloket.

 Meldingen en vergunningaanvragen voor het lozen van afvalwater in oppervlaktewater gaan altijd via het omgevingsloket.  

Voorbespreken van uw aanvraag met Rijnland  

Een vergunningaanvraag kunt u voorbespreken met een medewerker van de afdeling  Vergunningverlening & Handhaving. Dit vooroverleg kan helpen om uw aanvraag goed en volledig op te stellen. Het verkleint het risico dat de aanvraag wordt afgewezen.