Web app onderzoek waterplanten

* velden zijn verplicht

Hieronder kunt u informatie doorgeven over de aanwezigheid waterplanten in het beheergebied van Rijnland. Met de gegevens willen wij de aanwezigheid en groei van waterplanten in ons werkgebied in kaart brengen.

Weet u niet zeker of uw locatie binnen het werkgebied van Rijnland valt? Controleer het op deze kaart.
Wij behandelen enkel de meldingen die binnen het werkgebied van Rijnland vallen. Valt uw locatie buiten heb gebied van Rijnland, neem dan contact op met het betreffende waterschap.

Meer informatie: Rijnland vraagt recreanten web app in te vullen voor onderzoek waterplanten

U kunt hieronder een foto inzenden, de locatie omschrijven of een kaartje toevoegen, de (geschatte) hoeveelheid waterplanten aangeven of omschrijven en eventueel nog een opmerking plaatsen. Een foto erbij inzenden is belangrijk; dat helpt ons met het identificeren van de soorten planten die er aanwezig zijn. Uw informatie gebruiken wij uitsluitend voor het onderzoek en niet om eventuele overlast van waterplanten aan te pakken. Heeft u een klacht met betrekking tot overlast van waterplanten? Dan kunt u melding hiervan maken bij ons Klantcontactteam via telefoonnummer (071) 306 3535.

Beschrijf nauwkeurig waar u de planten heeft gezien, of voeg een kaart toe als bijlage.