Natuurvriendelijke oever subsidie

Meer natuur in uw tuin

Meer natuur in uw tuin

Om de aanleg van natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen te stimuleren heeft Rijnland een subsidieregeling.

Een folder met meer informatie over het aanleggen van een natuurvriendelijke oever kunt u rechts op de pagina downloaden. U kunt er ook lezen wat u moet doen om in aanmerking te komen voor een subsidie.

Subsidie aanvragen voor 1 mei

Het aanvraagformulier kunt u rechts op de pagina downloaden. Uw subsidieaanvraag bevat in ieder geval de volgende onderdelen:

  • onderhoudsplan
  • gespecificeerde begroting
  • situatietekening en dwarsdoorsnede tekening voorzien van maatvoering (nieuwe oever ten opzichte van huidige oever). U kunt voorbeeldtekeningen rechts op de pagina downloaden

Stuur de ondertekende subsidieaanvraag met alle bijlagen naar:

  • vergunningen@rijnland.net
  • Hoogheemraadschap van Rijnland, Afdeling Vergunningverlening en Handhaving, Postbus 156, 2300 AD in Leiden.

Uw subsidieaanvraag moet voor 1 mei 2016 bij ons binnen zijn. Na 1 mei beoordelen wij alle binnengekomen aanvragen en krijgt u binnen acht weken bericht of u in aanmerking komt voor een subsidie.

Subsidieverordening

We subsidiëren 1 type natuurvriendelijke oever, zonder vooroeververdediging. Rechts op deze pagina kunt u de subsidieverordening en de bijbehorende toelichting en bijlagen downloaden. In de bijlagen van de verordening leest u meer over:

  • de minimale inrichtingseisen voor natuurvriendelijke oevers
  • type oevers met de maximale vergoeding per strekkende meter
  • de richtlijnen voor natuurvriendelijk onderhoud

Een geleidelijke overgang van water naar land zorgt voor meer planten en dieren

Een natuurvriendelijke oever heeft een gelei­delijke overgang van water naar land. Dit bevordert de diversiteit aan planten- en diersoorten en vergroot de ecologische waterkwaliteit. Na aanleg van de oevers zullen deze ook op een natuurvriendelijke wijze moeten worden onderhouden.

.

Samen werken aan een betere waterkwaliteit

Rijnland streeft naar een goede kwaliteit van het oppervlaktewater met daarin een gevarieerd planten- en dierenleven. Natuurvriendelijke oevers leveren daar een belangrijke bijdrage aan. Om de aanleg van natuurvriendelijke oevers (nvo’s) en vispaaiplaatsen te stimuleren, hebben wij een subsidieregeling vastgesteld. De regeling is voor iedereen binnen het beheergebied van Rijnland die een nvo aan wil leggen door de bestaande steile oever te vergraven tot een flauw talud.

.