Wonen aan het water

Als u aan het water woont dan moet u mogelijk de sloot bij uw huis onderhouden. En als u werkzaamheden gaat uitvoeren bij het water, dan gelden er regels.

Regels zijn vastgelegd in de Rijnlandse Keur

Aan welke regels bewoners en bedrijven zich moeten houden is vastgelegd in de Keur en uitvoeringsregels  van Rijnland. In de Keur staat ook wat de plichten en taken van Rijnland zijn. Lees meer op onze pagina over de Keur en uitvoeringsregels.

De vergunningencheck maakt de regels voor u inzichtelijk

Op onze pagina Werken bij water of dijk staat meer informatie over de regels die gelden voor werken bij water of dijk. Daar vindt u ook een link naar de vergunningencheck. Dit is een hulpmiddel om te bepalen aan welke Rijnlandse regels u moet voldoen. 

Onderhoud watergangen

Voor informatie over het onderhoud aan watergangen en de schouw verwijzen we u naar de pagina Onderhoud watergangen.