Wonen aan het water

Als u aan het water woont dan moet u mogelijk de sloot bij uw huis onderhouden. En als u werkzaamheden gaat uitvoeren bij het water, dan gelden er regels.

Dit is allemaal vastgelegd in de Keur (de ‘wet') van Rijnland. Hierin staat wat de plichten en taken van Rijnland zijn en aan welke regels de inwoners, bedrijven en organisaties in Rijnlands gebied zich moeten houden.

Vergunningencheck

Met onze vergunningencheck kunt u bepalen welke Rijnlandse regels voor u gelden. Daarnaast kunt u checken aan welke gemeentelijke regels u moet voldoen.  Lees meer op de pagina Vergunningencheck en omgevingsloket.

Onderhoud watergangen

Voor informatie over het onderhoud aan watergangen en de schouw verwijzen we u naar de pagina Onderhoud watergangen.