Woonboten

Wie op een woonboot woont heeft te maken met regels bij het kopen, verkopen of afmeren van een woonboot.

Bestaande woonboten kopen/verkopen

Bestaande woonboten hebben een vergunning van Rijnland op naam. Bij verkoop gaat de vergunning over op de volgende eigenaar/bewoner. De vergunningen hebben geen einddatum. Als nieuwe bewoner hoeft u dus geen nieuwe vergunning aan te vragen, maar we willen wel graag weten dat u de nieuwe bewoner bent. Een briefje, telefoontje of e-mail hierover is voldoende.

Vergoeding voor gebruik van Rijnlands water

Ligt uw boot in een water waarvan wij de eigenaar zijn, dan betaalt u jaarlijks een vergoeding voor het gebruik van ons water. Lees hier meer over op de pagina over gebruik van Rijnlandse eigendommen. Daar vindt u ook een tarieventabel.

Nieuwe woonboten

Als u een nieuwe woonboot wilt afmeren, moet u voldoen aan de regels van Rijnland. Hierbij spelen drie aspecten een rol:

  1. De waterkwantiteit: het water, waarin een woonboot komt te liggen moet zodanig ruim zijn dat de doorstroming van het water niet te veel wordt belemmerd.
  2. De waterkwaliteit: het afvalwater mag niet in het oppervlaktewater worden geloosd. In de praktijk betekent dit dat de woonboot op de riolering moet worden aangesloten.
  3. Scheepvaart: de woonboot mag de doorvaart niet te veel belemmeren.

Toestemming van anderen

Voor nieuwe woonboten heeft u echter met meer instanties dan alleen Rijnland te maken en soms ook met particulieren:

  • De gemeente: alles op het gebied van ruimtelijke ordening wordt geregeld in een bestemmingsplan. Daarin staat of in een watergang woonboten zijn toegestaan en, zo ja, hoeveel.
  • De provincie: als u met een woonboot in het landelijk gebied wilt liggen zal de provincie beoordelen of de boot al dan niet stoort in het landschap. Als de provincie vaarwegbeheerder is (de grotere vaarwegen) zal zij ook beoordelen of de woonboot de scheepvaart belemmert.
  • De eigenaar van het water: van de eigenaar van een watergang zult u toestemming moeten krijgen om in zijn/haar eigendom te liggen.

Vergunningencheck

Met onze vergunningencheck kunt u bepalen welke Rijnlandse regels voor uw woonboot gelden. Daarnaast kunt u checken welke gemeentelijke regels gelden.  Lees meer op de pagina Vergunningencheck en omgevingsloket.

Heeft u vragen?

Neem contact op met de afdeling Vergunningverlening & Handhaving.