Aanleg persleiding Heemstede-Schalkwijk

De komende jaren werkt het hoogheemraadschap van Rijnland aan een nieuwe inrichting van de behandeling van afvalwater in de regio rond Haarlem en de Haarlemmermeer. Een aantal kleine, verouderde zuiveringsinstallaties wordt (op termijn) gesloten, en de zuivering van het afvalwater wordt gecentraliseerd op een beperkt aantal moderne installaties.

Dit proces zal een aantal jaren in beslag nemen. Als eerste zal de afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi) Heemstede worden gesloten, en vervolgens zal de awzi Schalkwijk worden gesloten, zodat in de toekomst het afvalwater dat nu op deze installaties wordt gezuiverd naar awzi Zwanenburg wordt afgevoerd. De eerste stap in dit proces is de aanleg van een ondergrondse rioolpersleiding van Heemstede naar Schalkwijk.

Wat gaat er de komende weken gebeuren?

Het ontwerp van de persleiding is afgelopen maanden uitgewerkt in een definitief ontwerp en documenten voor de aanbesteding. Eind mei heeft Rijnland deze documenten voor de aanbesteding gepubliceerd en op basis van deze aanbiedingen heeft Rijnland in augustus een aannemer geselecteerd die de persleiding mag gaan aanleggen.

Planning

Begin 2016 is er gewerkt aan de afronding van het ontwerp, de vergunningprocedures en aanbesteding. Inmiddels zijn de vergunningen aangevraagd en is de aanleg van de persleiding vergund. Daarna volgt de uitvoering, waarvan de planning mede afhankelijk is van omgevingsfactoren (flora & faunawet, recreatieseizoen). Na afronding van de werkzaamheden wordt het terrein zo veel mogelijk terug gebracht in de staat waarin het is aangetroffen.

Download de kaart in pdf.

Meer informatie

Tijdens de werkzaamheden houden we omwonenden op de hoogte via brieven.

  • Wilt u meer weten over deze werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Team van het hoogheemraadschap van Rijnland via telefoonnummer 071- 306 3535 of via de mail
  • Voor specifieke vragen over het aanvoerriool kunt u contact opnemen met de gemeente Haarlem, afdeling Stadsbeheer, via telefoonnummer 14023.