Afvalwatertransportsysteem Stompwijk

Een nieuw watertransportsysteem voor de rioolzuivering in Stompwijk

De rioolzuivering Stompwijk was een zuivering op leeftijd waar het nodige aan gerenoveerd en aangepast moet worden om te voldoen aan de huidige zuiveringstechnieken. Uit efficiëntie-overwegingen is gekozen deze zuivering niet te renoveren. In plaats daarvan is er een nieuw rioolgemaal gebouwd, die het rioolwater via een nieuwe persleiding verpompt naar gemaal de Loethe in Zoeterwoude. Van daaruit wordt het rioolwater via het bestaande transportstelsel van Zoeterwoude naar de bestaande zuivering, Leiden Zuid West, getransporteerd. Op de zuivering Leiden Zuid West wordt het afvalwater van Stompwijk gezuiverd.

Rioolgemaal Stompwijk

Het rioolgemaal is begin 2014 in bedrijf genomen en is gebouwd op het bestaande terrein van de huidige zuiveringsinstallatie. De bovenbouw is een geprefabriceerde stalen behuizing ontworpen door architectenbureau Aletta van Alst.

Hoe de architect het heeft bedacht en hoe het gemaal er daadwerkelijk uit ziet.

afvalwatertransportsysteem Stompwijk

Persleiding Stompwijk-Zoeterwoude

Gelijktijdig met de bouw van het rioolgemaal Stompwijk is een persleiding aangelegd. Deze leiding is ongeveer 4 km lang met een diameter van 20 cm. Deze leiding passeert het kwetsbare veenweidegebied met behulp van twee gestuurde boringen, die beide een lengte hebben van ruim 1000 meter. Hiermee is graven in dit veenweidegebied tot een minimum beperkt.  

Aanvoerriool in Stompwijk

In de kern Stompwijk van de gemeente Leidschendam-Voorburg is een deel van het aanvoerriool dat aansluit op het nieuwe rioolgemaal vervangen. Daarbij is het riooltracé wat aangepast en met een grotere diameter gelegd. Door de samenwerking tussen de gemeente Leidschendam-Voorburg en Rijnland is dit werk gecombineerd met de bouw van het rioolgemaal.

Sloop Zuivering

Na ingebruikname van het rioolgemaal begin 2014 is gestart met het slopen van de oude zuivering. Inmiddels is de sloop van de zuivering voltooid.

Planning

Vervanging deel aanvoerriool Stompwijk: juni - juli 2013 (afgerond)                      
Bouw rioolgemaal Stompwijk: augustus - december 2013 (afgerond)
Aanleg persleiding Stompwijk-Zoeterwoude (afgerond)
Sloop zuivering Stompwijk (afgerond)

Meer informatie

Tijdens de werkzaamheden houden we omwonenden op de hoogte via brieven.

  • Wilt u meer weten over deze werkzaamheden? Neem dan contact op met het Klant Copntact team, via telefoonnummer (071) 306 35 35 of via .
  • Voor specifieke vragen over het aanvoerriool kunt u contact opnemen met de gemeente Leidschendam-Voorburg, afdeling Stadsbeheer, via telefoonnummer 14070 .