Bagger uitstel

De baggerwerkzaamheden in de omgeving van de gemeente Haarlemmermeer, Aalsmeer en Amstelveen zijn uitgesteld. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft naar aanleiding van hun eigen onderzoek aangegeven dat de watergang mogelijk vervuilde bagger bevat.

Rijnland onderzoekt op dit moment of er werkelijk een probleem is. Daarnaast bepaalt de gemeente Haarlemmermeer de mogelijkheden voor het verwerken van de bagger.

Logo's Rijnland, gemeente haarlemmermeer, GGD kennemerland, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Bij het uitstellen van de baggerwerkzaamheden zijn verschillende instanties betrokken. Om het voor u eenduidig te houden kunt u ons vragenformulier invullen. Het hoogheemraadschap van Rijnland legt uw vraag neer bij de juiste organisatie, zij nemen daarna contact met u op.  

Vraag en antwoord

1. Hoe lang gaat de vertraging duren?

Dat is onder meer afhankelijk van de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de bagger en het besluit van de gemeente over het verwerken van bagger.  Zodra er meer bekend is informeren wij u daarover.
Voor vragen over het gemeentelijke besluit kunt u het vragenformulier invullen. Rijnland zorgt ervoor dat uw vraag bij de juiste contactpersoon terecht komt.

2. Waarom ben ik niet eerder geïnformeerd?

Omdat nu pas echt duidelijk is dat we niet op korte termijn kunnen gaan baggeren.

3. U heeft het over een mogelijke vervuiling ? 

In baggerslib zit vaak enige mate van verontreiniging.  Daarom is van veel stoffen bepaald  in welke concentratie ze mogen voorkomen.  Als die concentratie  boven de vastgestelde norm is,  dan moet het baggerslib apart worden verwerkt. Van enkele stoffen, waaronder PFOS,  is nog niet vastgesteld in welke concentraties ze worden toegestaan. De gemeente  neemt daarover  een besluit (zie vraag 1).

4. Om wat voor stoffen gaat het en in welke concentraties?

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft aangegeven dat op een aantal locaties monsters zijn genomen waarin de stoffen PFOS / PFOA zijn aangetroffen.  Rijnland onderzoekt  in hoeverre er sprake is van deze stoffen en in welke concentraties. Op de website www.odnzkg.nl kunt u klikken op kaarten. Hier komt een overzichtskaart met de locaties waar PFOS zich bevindt.

5. Is er sprake van gezondheidsrisico’s?

Bij de genoemde stoffen is dit niet de verwachting. Het onderzoek naar de bagger  zal hier meer informatie over geven. Het algemene advies is kinderen niet met de bagger te laten spelen en alleen te zwemmen in gecontroleerde zwemlocaties zoals vermeld op www.zwemwater.nl.