Baggeren Oude Rijnzone

Baggeren van de watergangen

Baggeren van de watergangen

Het project baggeren Oude Rijnzone is momenteel één van de trajecten die door Rijnland wordt gebaggerd. Het werk begint ten zuiden van Leiden tot het westen van Bodegraven. Om alle watergangen in dit project te kunnen baggeren, zijn we tot en met 2019 bezig. Door te baggeren kunnen we een goede doorstroming van het water garanderen. Dat voorkomt wateroverlast. Maar ook de waterkwaliteit en het waterleven profiteren van het baggeren.

Waar baggeren we?

Rijnland baggert in de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Teylingen, Alphen aan den Rijn, Hazerswoude, Rijnwoude en Bodegraven. Door te baggeren zorgen we dat de wateren voldoende diep zijn. Dit is noodzakelijk voor een goede afvoer van het water. Bovendien leidt baggeren tot een verbetering van de waterkwaliteit.

Wat gebeurt er met de bagger?

Vervuilde, niet-herbruikbare bagger wordt afgevoerd naar een gespecialiseerde verwerker. Voor alle andere bagger is het beleid van Rijnland om het zo dicht mogelijk bij de bron te verwerken. Afhankelijk van de kwaliteit, kan het over het land verspreid worden, of in een tijdelijk depot drogen en rijpen voor hergebruik elders.

Verspreiden van bagger

Voor bagger die vrijkomt bij onderhoudswerkzaamheden geldt de wettelijke ontvangstplicht. Dat wil zeggen dat de eigenaar en/of gebruiker van een perceel dat aan een watergang grenst, verplicht is om de bagger uit die watergang op zijn land te ontvangen. Rechts op deze pagina kunt u onder het kopje 'Downloads' de brochure Verspreiden van bagger downloaden. Hierin staat de regelgeving rond het verspreiden van bagger, de vergoeding die aan de landeigenaar of gebruiker betaald wordt en hoe één en ander in zijn werk gaat.

Planning

De aannemer voor dit project is nog niet bekend, maar wel zeker is dat in september 2015 de werkzaamheden starten. Rechts op de pagina onder kopje 'Downloads' vindt u de overzichtskaart en de kaarten van alle deelgebieden.

Wilt u meer informatie over de deelgebieden, kijk dan op de planningskaart

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het baggeren in de Oude Rijnzone? Gebruik dan ons contactformulier of neem contact op met het Klantcontactteam via telefoonnummer (071) 306 35 35 of via