Deelgebied vier

Stand van zaken

Begin juni gestart met deelproject 4 West, naar verwachting duren de werkzaamheden tot eind 2015. Het gaat om circa 55 km boezem- en polderwatergangen in de gemeente Nieuwkoop, Kaag en Braasem en Alphen aan den Rijn (ten westen van Nieuwkoop). Doel van de werkzaamheden is het verbeteren van de waterafvoer en de waterkwaliteit. Daarnaast is het noodzakelijk voor de afvoer van water.

Op de overzichtstekening (watergangen  die in het groen zijn aangegeven  behoeren bij dit project) kunt u zien welke watergangen er gebaggerd worden.

In Nieuwkoop en omstreken wordt er op dit moment niet gebaggerd in verband met het Flora- en Fauna seizoen. In juni/juli worden de werkzaamheden hier weer hervat. De baggerwerkzaamheden worden met verschillend materieel uitgevoerd (afhankelijk van de omgeving en de breedte van de watergang). Er wordt gebaggerd door middel van een cutterzuiger kraan of een kraan met schuifboot. Een cutterzuiger is een baggerwerktuig met een zuigbuis die voorzien is van een roterende snijschroef (de cutter). Deze maakt de baggerspecie los van de bodem voordat wordt opgezogen.

Planning (globaal)

  • Polder Oudshoorn Noord: maand juni
  • Polder Oudshoorn Zuid: maand juli
  • Noordeind- en Geerpolder: maand augustus
  • Coupépolder: maand september
  • Polder Vierambacht (stedelijk): maand juni t/m oktober
  • Polder Vierambacht (landelijk): maand juni en juli
  • Uiteindsche- en Middelpolder: maand juli, augustus, november en december
  • Verenigde Bloklandse- en Korteraarsepolder: maand augustus t/m oktober

Meer informatie

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met Rijnland. Gebruik dan ons contactformulier of neem contact op met het Klant Contact Team via telefoonnummer (071) 306 3535 of via .