Deelgebied twee (Nieuwkoop en omstreken)

Dit deelgebied is gebaggerd in de periode mei 2014 tot maart 2015. Doel van de werkzaamheden is het verbeteren van de waterafvoer en de waterkwaliteit. Dat hebben we gedaan door circa 197.000 kubieke meter slib uit de watergangen te baggeren.

Stand van zaken

Inmiddels zijn alle baggerwerkzaamheden afgerond. In totaal is er circa 197.000 kubieke meter slib uit de watergangen gebaggerd. Op de overzichtskaart baggeren fase 2 (7211 kB) (pdf) kunt u zien welke watergangen er gebaggerd zijn.

Het baggeren is voortvarend gelopen. Meting heeft uitgewezen dat de gebaggerde watergangen weer voldoende op diepte zijn. Op dit moment vinden de laatste opruimingswerkzaamheden plaats.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen, wilt u iets melden of heeft u klachten over de uitvoering dan kunt u contact opnemen met Caroline Schilder van aannemer J.P. Schilder B.V. , bereikbaar onder telefoonnummer 072 – 5021964, e-mail: of

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met Rijnland. Gebruik dan ons contactformulier of neem contact op met het Servicepunt via telefoonnummer (071) 306 37 77 of via .

Fotoimpressie

Baggeren met een kraan op de kant

Baggeren met een kraan op de kant

Baggeren middels cutterzuiger

Baggeren middels cutterzuiger

Baggeren middels schuifboot en kraan

Baggeren middels schuifboot en kraan