Nieuwkoop en omstreken

Baggeren van de watergangen

Baggeren van de watergangen

Het hoogheemraadschap van Rijnland baggert de watergangen in Nieuwkoop en omstreken. Door te baggeren zorgen we dat de wateren voldoende diep zijn. Dit is noodzakelijk voor een goede afvoer van het water. Bovendien leidt baggeren tot een verbetering van de waterkwaliteit.

Waar baggeren we?

Op dit moment baggeren we verschillende wateren in het projectgebied. Op de planningskaart (4967 kb) (pdf)kunt u zien welke watergangen in welke fase is ingedeeld. Hieronder vindt u aanvullende informatie van de verschillende fasen:

Wat verwachten we van bewoners?

De bewoners in het gebied ontvangen voorafgaand aan de werkzaamheden een brief over de geplande werkzaamheden. We vragen bewoners om losse zaken (zoals bootjes of pompjes) tijdig uit het water halen. Zodat het baggerwerk kan worden uitgevoerd.

Daarnaast geldt de wettelijke ontvangstplicht. Dat wil zeggen dat de eigenaar en/of gebruiker van een perceel dat aan een watergang grenst, verplicht is om de bagger uit die watergang op zijn land te ontvangen. Rechts op deze pagina kunt u de brochure Verspreiden van bagger downloaden. Hierin staat de regelgeving rond het verspreiden van bagger, de vergoeding die aan de landeigenaar of gebruiker betaald wordt en hoe één en ander in zijn werk gaat.

Op kaart (419 kB) (pdf) kunt u zien wanneer de watergangen in dit project gepland staan om te worden gebaggerd.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het baggeren in Nieuwkoop en omstreken? Gebruik dan ons contactformulier  of neem contact op met het Servicepunt via telefoonnummer (071) 306 37 77 of via info@rijnland.net.