Nieuwkoop en omstreken

Baggeren van de watergangen

Baggeren van de watergangen

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft de watergangen in Nieuwkoop en omstreken gebaggerd. Door te baggeren zorgen we dat de wateren voldoende diep zijn. Dit is noodzakelijk voor een goede afvoer van het water. Bovendien leidt baggeren tot een verbetering van de waterkwaliteit.

Waar is gebaggerd?

Bekijk op de kaart waar Rijnland heeft gebaggerd.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het baggeren in Nieuwkoop en omstreken? Gebruik dan ons contactformulier of neem contact op met het Klantcontactteam via telefoonnummer (071) 306 3535 of via info@rijnland.net.