Regulier baggeren watergangen

Baggeren van de watergangen

Baggeren van de watergangen

Elk jaar wordt er naast de grote baggerprojecten ook regulier baggerwerk uitgevoerd. Dit regulier baggerwerk komt voort uit een jaarlijkse planning. Deze watergangen zijn door heel Rijnland verspreid. Door te baggeren zorgen we dat de wateren voldoende diep zijn. Dit is noodzakelijk voor een goede afvoer van het water. Bovendien leidt baggeren tot een verbetering van de waterkwaliteit.

Waar baggert Rijnland

 Er wordt gebaggert in de primaire hoofdwatergangen van het poldersysteem en primair boezemwater. Op de planningskaart kunt u zien waar precies gebaggerd wordt, of er al gebaggerd is en wat de kwaliteit van de bagger is. Daar ziet u ook wat de planning is voor de watergangen.

Wat gebeurt er met de bagger?

Vervuilde, niet-herbruikbare bagger wordt afgevoerd naar een gespecialiseerde verwerker. Voor alle andere bagger is het beleid van Rijnland om het zo dicht mogelijk bij de bron te verwerken. Afhankelijk van de kwaliteit, kan het over het land verspreid worden, of in een tijdelijk depot drogen en rijpen voor hergebruik elders. Klik rechts op deze pagina op de link ‘baggerverwerking' voor meer informatie.

Uitvoering

De aannemer is zelf verantwoordelijk voor de afzet van de bagger. Indien hij de bagger op de kant wil afzetten, moet hij een contract afsluiten met de pachter of eigenaar van het land naast de watergang. Hiervoor ontvangt de pachter of eigenaar een vergoeding van de aannemer. Deze vergoeding en het contract zijn voorgeschreven door Rijnland.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het baggeren in Rijnland? Gebruik dan ons contactformulier of neem contact op met het Klantcontactteam via telefoonnummer (071) 306 35 35 of via .