Aalsmeer

Veilige dijken voor droge voeten

Het hoogheemraadschap van Rijnland verbetert de dijken in Aalsmeer. De dijken moeten veilig zijn, nu en in de toekomst, zodat Aalsmeer droge voeten houdt. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en we moeten voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast is de laatste 50 jaar de economische waarde van de polders enorm toegenomen door o.a. woningbouw en intensivering van de infrastructuur. Daarom zijn er nieuwe aangescherpte veiligheidsnormen vastgesteld, waarop alle dijken zijn getoetst. Ook de dijken in Aalsmeer zijn onderzocht. Ze voldoen niet overal aan de norm en moeten worden verbeterd.

Ligging

De werkzaamheden aan de dijken in Aalsmeer zijn verdeeld in fase 1 en fase 2.

Fase 1 betreft de verbetering van de dijken zowel langs het noordelijke deel van de Kudelstaartseweg, het zuidelijk deel van de Stommeerweg (Westeinderplassen), de oostzijde van de Stommeerkade en de oostkant van de Molenvliet. Fase 1 zit nu in de afrondingsfase.

Aalsmeer kadeverbetering

Fase 2 omvat het verbeteren van de dijken langs het noordelijk deel van de Stommeerkade en de westkant van de Molenvliet. Fase 2 zit nu in de voorbereidings- en onderzoeksfase.

Planning

De werkzaamheden voor Fase 1 zijn afgelopen mei 2016 afgerond, de onderhoudsperiode voor deze fase loopt tot maart 2017. Rijnland bewaakt in deze periode onder andere de groei van het gras op het talud. Begin oktober 2016 zijn de werkzaamheden begonnen door de gemeente Aalsmeer langs de Kudelstaartseweg om het voetpad op te hogen. De gemeente gaat daarbij ook het kruispunt Bachlaan-Kudelstaartseweg aanpassen om de fietsveiligheid te verbeteren. Deze werkzaamheden duren ongeveer tot eind november 2016.

Voor Fase 2 zijn de voorbereidingen gestart en dat betekent dat Rijnland in gesprek gaat met de landeigenaren in november 2016 om het ontwerp voor de dijk zoveel mogelijk af te stemmen op de verschillende belangen en wensen van de bewoners en gemeente Aalsmeer. De planning is dat de uitvoering van fase 2 in het tweede kwartaal van 2017 van start gaat.

 Fig. 1: Kudelstaartseweg: dijkverhoging door aanbrengen van een kleilaag

Fig. 1: Kudelstaartseweg: dijkverhoging door aanbrengen van een kleilaag

Fig. 2: Kudelstaartseweg en Stommeerweg: het aanleggen van stortsteen om de dijk te beschermen tegen golfslag

Fig. 2: Kudelstaartseweg en Stommeerweg: het aanleggen van stortsteen om de dijk te beschermen tegen golfslag