Werken aan waterveiligheid

Dijken en kades beschermen ons tegen overstromingen. Het is dus belangrijk dat we ze in ons werkgebied (in totaal ruim 1200 kilometer) goed op orde houden. Veel dijken en kades worden de komende jaren verbreed of verhoogd om ook in de toekomst het water te kunnen keren.

Dijk- en kadeverbetering

Veel dijken en kades zijn al honderden jaren oud en liggen in een gebied met een sterke bodemdaling (veen). IDaarnaast hebben we te maken met veranderende klimaatomstandigheden: het regent heviger en droogteperiodes zijn langduriger. Alle dijken en kades in Rijnlands gebied zijn tussen 2007 en 2012 getoetst volgens toekomstbestendige normen. Daaruit is gebleken dat ongeveer 230 kilometer aan dijken en kades verbreed en verzwaard moet worden.

Planning

De dijken en kades die er het minst goed aan toe zijn, waarbij het risico het grootst is, of een risico voor de afvoercapaciteit van ons watersysteem, komen als eerste aan de beurt. We hebben inmiddeles ruim 100 kilometer aan dijken en kades aangepast, in 25 polders. De overige 100 kilometer zal omstreeks 2025 afgerond zijn.

Waar zijn we aan het werk

Wilt u meer informatie over de werkzaamheden, dan kunt u aan de linkerkant van deze pagina, in de menubalk alfabetisch op polder en gemeente zoeken.

Woont u aan een dijk? Lees dan ook eens onze brochure ‘Wonen aan de dijk’.

Bekijk alle films over dijkverbetering bij Rijnland bij Werk in uitvoering verfilmd