Deel A

Begin 2016 verbeteren we de eerste kilometers dijk in Aalsmeer. We verbeteren de dijken langs het noordelijke deel van de Kudelstaartseweg, de oostzijde van de Stommeerkade en tegenover het Seringenpark.

Wat gaan we waar doen?

 Kaartje kadeverbetering Deel a en b.

Kudelstaartseweg

Tussen de Beethovenlaan en de Zwarteweg is de kruin van de dijk langs de Kudelstaartseweg erg smal. We moeten de dijk hier verbreden met klei. Op het laatste stukje van de Kudelstaartseweg, voor de Zwarteweg, verhogen we de dijk ook en vullen we de golfbrekers aan. Tussen de kruising met de Beethovenlaan en de kruising met de Bachlaan is de dijk te laag. De gemeente neemt de verhoging van dit stuk dijk later mee tijdens de werkzaamheden aan de kruising Kudelstaartsweg – Bachlaan.

Stommeerkade

De dijk langs de oostzijde van de Stommeerkade is te zwak. We moeten de dijk hier versterken met klei. In dit deel van de polder zijn plannen om huizen te bouwen. We zorgen daarom dat we klaar zijn met onze werkzaamheden voordat de nieuwe bewoners hun intrek hebben genomen.

Tegenover het Seringenpark

Tegenover het Seringenpark is de dijk te laag. We moeten deze daarom verhogen. Dat doen we door verschillende lagen klei aan te brengen op de bestaande dijk.

Wanneer werken we?

We zijn naar verwachting in maart 2016 klaar met de werkzaamheden. Daarna volgt nog wel een minder intensieve onderhoudsperiode tot maart 2017.

Wanneer

Waar

Wat

11 januari t/m februari 2016

Noordelijk deel Kudelstaartseweg

Verhogen en verbreden van de dijk. Nieuwe golfbrekers plaatsen. Vissteiger en hellingbaan aanpassen.

11 t/m 31 januari 2016

Tegenover het Seringenpark

Verhogen van de dijk.

25 januari t/m februari 2016

Oostzijde van de Stommeerkade

Versterken van de dijk.