Deel B

In 2016 verbeteren we de laatste kilometers dijk in Aalsmeer. We verbeteren de dijken langs de Stommeerweg, het noordelijk deel van de Stommeerkade, het Seringenpark, de Molenvlietweg en de Hogedijk.

Wat gaan we waar doen?

 Kaartje kadeverbetering Deel a en b.

Stommeerweg

De dijk onder de Stommeerweg is te laag. We moeten de dijk dus ophogen, maar dit brengt hoge kosten voor de infrastructuur en grote overlast voor omwonenden met zich mee. De Stommeerweg ligt namelijk op de dijk en aan weerszijden staan woningen. We verwachten dat er op korte termijn geen oplossing voor dit probleem is. Waarschijnlijk stellen we de dijkverbetering daarom uit totdat de Stommeerweg toe is aan renovatie. Als er dan werkzaamheden aan de weg zijn, kan de dijkverhoging meegenomen worden in het werk.

Stommeerkade

De Stommeerkade bestaat uit een wegconstructie met een deel kademuur. De dijkconstructie is overal hoog genoeg, maar op een gedeelte is de stabiliteit (breedte van de dijk) waarschijnlijk niet op orde. Om dat zeker te weten, doen we nog aanvullend onderzoek.

Seringenpark en Molenvlietweg

Op het stuk langs het Seringenpark en de Molenvlietweg zijn er veel aspecten waar we rekening mee moeten houden. Het Seringenpark moet worden opgeknapt en Gemeente Aalsmeer is van plan een rotonde aan te leggen en een weg om te leggen. Daarnaast ligt er een oude persleiding parallel in de dijk en komt er een nieuwe persleiding die de kering kruist. We werken daarom nauw samen met de Gemeente Aalsmeer. De dijk langs het Seringenpark moet in ieder geval verstevigd worden en de dijk langs de Molenvlietweg moet verstevigd en verhoogd worden.

Hogedijk

Langs de Hogedijk is de dijk juist laag. De kruin komt op sommige plekken nog maar net boven de waterlijn uit. Dit stuk van de dijk moet op papier aan dezelfde eisen voldoen als het stuk aan de Westeinderplassen. Dat is in de praktijk echter veel te streng, omdat de dijk hier veel minder risico loopt en de mogelijke schade veel kleiner is. We onderzoeken daarom de mogelijkheid om de veiligheidsnorm officieel te verlagen. Als de dijk bij lagere veiligheidseisen nog steeds veilig genoeg is, kunnen we de norm verlagen en zijn de eventuele verbeteringsmaatregelen veel minder ingrijpend. De dijk neemt dan minder ruimte in en we voorkomen een hoop overlast tijdens de verbeteringswerkzaamheden. We verwachten dat we de dijk hoe dan ook moeten verhogen en versterken, maar bij een normverlaging zijn de aanpassingen en overlast een stuk kleiner.

Wanneer werken we?

Begin 2016 beginnen we met de voorbereidingen van de dijkverbetering. We voeren aanvullende onderzoeken uit, komen bij u langs en werken de plannen uit. We verwachten dan later dat jaar met de daadwerkelijke verbetering te starten.