Gogerpolder in Kaag en Braassem

Veilige dijken voor droge voeten

Veilige dijken voor droge voeten

De dijken moeten de veiligheid van nu ook in de toekomst kunnen bieden. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en we moeten voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering. Daarom zijn er nieuwe veiligheidsnormen vastgesteld, waarop alle dijken zijn getoetst. De komende jaren blijven we alle dijken onderzoeken en zo nodig verbeteren. Ook de dijken van de Gogerpolder zijn onderzocht. Ze voldoen niet overal aan de norm en moeten worden verbeterd.

Ligging

De Gogerpolder ligt in de gemeente Kaag en Braassem. De Haarlemmer Ringvaart vormt de noordelijke grens en de noordelijke rand van Roelofarendsveen is de zuidelijke grens. De Oude Wetering en de Nieuwe Wetering liggen beiden in de polder en vormen zo de westelijke en oostelijke grenzen van de polder. Er wonen zo’n 5.000 mensen in de Gogerpolder. De woonwijken en bedrijven – voornamelijk kwekers – en de aanwezigheid van belangrijke infrastructuur zoals de A4 en de HSL (HogeSnelheidsLijn), zorgen ervoor dat de polder een hoge waarde heeft.

De polder ligt echter 5 meter onder NAP (Nieuw Amsterdams Peil) en is daardoor gevoelig voor overstromingen. De dijken rondom de Gogerpolder en de nabijgelegen Veender- en Lijkerpolder (gemeente Kaag- en Braassem) beschermen het gebied tegen hoog water. Wanneer deze dijken zouden doorbreken, is de economische en humanitaire schade erg hoog. We doen er dan ook alles aan om dit te voorkomen. De dijken van de Veender- en Lijkerpolder zijn eerder verbeterd. Vervolgens was de Gogerpolder aan de beurt. We hebben  de dijken aan de noordkant van de polder, langs de Haarlemmer Ringvaart verbeterd.

 Kaart traject Gogerpolder

Planning

Vanwege de hoge schade bij een dijkdoorbraak, moet de dijk langs de Haarlemmer Ringvaart aan de hoogste veiligheidseisen voldoen. Uit de veiligheidstoets bleek echter dat de dijken niet hoog en stabiel genoeg waren. Daarom zijn ze verbeterd, zowel verhoogd als versterkt. Daarbij is er ook oeverbescherming aangebracht. We zijn in september 2015 gestart en hebben de werkzaamheden in de zomer van 2016 afgerond. Tot februari 2017 onderhouden we de dijken actief, daarna zijn we echt klaar.

 
Meer informatie

Heeft u een vraag over de dijkverbetering in de Gogerpolder? Dan kunt u terecht bij het Klant Contact Team .