IJsseldijk Gouda

Rijnland werkt aan droge voeten in haar beheergebied. Met de dijkverbetering van de IJsseldijk speelt Rijnland in op het veranderende klimaat, voldoet aan de huidige landelijke veiligheidsnormen en beschermt het achterliggend gebied daarmee ook in de toekomst tegen wateroverlast.