Actueel

Proef Soilmix

Bij de Goejanverwelledijk wordt de dijk verbeterd door middel van Soilmix. Omdat Soilmix een innovatieve dijkversterkingsmethode is, werd rond Koningsdag vooruitlopend op de daadwerkelijke uitvoering een praktijkproef uitgevoerd. De proef bestond uit het fabriceren van 8 Soilmixpanelen. De panelen werden met verschillende samenstellingen gefabriceerd. Na het uitharden wordt bepaald welk paneel de gunstigste sterkte-eigenschappen heeft. Dit bepaalt welke samenstelling zal worden gebruikt voor de dijkverbetering. De proef is op technisch vlak zeer goed geslaagd. Er zullen laboratoriumproeven plaatsvinden met het versterkte grondmateriaal. Deze resultaten worden gebruikt  bij het definitieve uitvoeringsontwerp.


Soilmix is een toepassing waarbij met een frees de grond wordt los gewoeld en cement/zand toegevoegd. Hierdoor neemt de sterkte van de grond toe. Op deze manier worden  panelen gevormd die ietsje uit elkaar staan. De dijk wordt daardoor veiliger.