Actueel

Op deze pagina vindt u de nieuwsberichten gerelateerd aan ons project.

Werkzaamheden Verbetering IJsseldijk Gouda van start

Leiden – 15 december 2016 - In januari 2017 gaan de werkzaamheden aan de IJsseldijk in Gouda van start. Stedin start 9 januari met het verleggen van kabels. Gisterenavond werden bewoners geïnformeerd over de eerste werkzaamheden van de dijkverbetering. Eerder deze week werd de handtekening gezet onder het contract tussen het hoogheemraadschap van Rijnland en de aannemer die de dijkverbetering gaat uitvoeren, Mourik.

De IJsseldijk voldoet niet aan de landelijke veiligheidseisen. Daarom wordt de dijk op drie plaatsen versterkt: Sluiseiland, Weidebloemkwartier en Goejanverwelledijk. Stedin gaat als eerste aan de slag met het verleggen van kabels. Deze kabels liggen nu op de plek waar straks de dijkversterking komt. Als dat gereed is, kan de aannemer aan de slag.

Contract aannnemer

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft de uitvoering van de dijkversterking gegund aan Mourik. Het hoogheemraadschap heeft in deze aanbesteding nadrukkelijk geselecteerd op innovatie en zo min mogelijk overlast voor de omgeving. Mourik gaat de komende tijd aan de slag met het verder uitwerken van de plannen en de planning. Naar verwachting starten de werkzaamheden van de aannnemer in mei 2017, aansluitend op de werkzaamheden van Stedin. 

 de heer Jaap Kruijt, directeur Mourik (links op de foto) en de heer Peter Knaapen,

Fotobijschrift: Op 13 december is het contract door de heer Jaap Kruijt, directeur Mourik (links op de foto) en de heer Peter Knaapen, opdrachtgever namens het hoogheemraadschap, ondertekend.

Test keersluis

Naast de IJsseldijk voldoet ook de Keersluis bij het boezemgemaal in Gouda niet aan de vereiste veiligheidsnorm. De keersluis is onderdeel van de primaire waterkering van Rijnland. Hij biedt bescherming tegen hoogwater op de Hollandse IJssel. Deze week werd de Keersluis getest op het vermogen om water te keren. Afgelopen woensdag was het springtij en kon de sluis maximaal worden belast met waterdruk. Met de proefbelasting is de staat van zowel de fundering, de constructie als de sluisdeuren onderzocht. Dit geeft inzicht in welke maatregelen nodig zijn om de keersluis weer aan de norm te laten voldoen. Veiligheid is een van de belangrijkste uitgangspunten van Rijnland en daarom wordt in Gouda naast de Keersluis ook de Mallegatsluis de komende jaren verbeterd. De voorbereidingen hiervoor duren tot 2019.

Meer nieuwsberichten

Milieueffecten Verbetering IJsseldijk Gouda

Sluiseiland tijdelijke opslaglocatie klei                

Onderzoek naar explosieven in de Hollandse IJssel

Inloopavond verbetering IJsseldijk Gouda

Positieve geluiden tijdens Inloopavond verbetering IJsseldijk Gouda

Neerslag en waterpeilden Rijnlands geheergebied

IJsseldijk Gouda komende jaren aangepakt

Op bezoek in Gouda voor reviewdag VIJG