Actueel

Op deze pagina vindt u de nieuwsberichten gerelateerd aan ons project.

Werkzaamheden voor klimaatbestendige IJsseldijk van start

Precies 64 jaar na de watersnoodramp is gestart met de dijkversterking van de IJsseldijk in Gouda. Door klimaatontwikkelingen blijft de waterstand op zee en in de Hollandse IJssel stijgen. Daarom wordt de IJsseldijk bij Gouda de komende jaren op drie plaatsen versterkt. Directeur-generaal Rijkswaterstaat Jan Hendrik Dronkers en hoogheemraad Marco Kastelein van hoogheemraadschap van Rijnland gaven het startsein. Het dijkversterkingsproject is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

De IJsseldijk Gouda voldoet op dit moment niet aan de nieuwe landelijke veiligheidseisen. Bij hoge waterstand is de stad onvoldoende beschermd tegen het water. Daarom wordt de dijk op drie plaatsen versterkt.  De werkzaamheden zijn uiterlijke medio 2018 afgerond.  De werkzaamheden vinden plaats midden in stedelijk gebied met beperkte ruimte voor de uitvoering. Samen met de markt is gekozen voor een innovatieve manier om de dijk te versterken. De dijk wordt geïnjecteerd met bindmiddel (soilmix) dat met de grond wordt gemengd. Door deze manier van verstevigen is het niet nodig om damwanden te slaan. Mourik uit Groot-Ammers gaat de dijkversterking uitvoeren.

Jan Hendrik Dronkers: “Vandaag start exact 64 jaar na de watersnoodramp een bijzondere dijkversterking bij Gouda. Bijzonder want deze dijk ligt midden in de stad, en dankzij slimme innovaties kunnen we de dijk veilig maken volgens de nieuwe normen, zonder veel ruimte in te nemen. Deze innovaties kunnen in de toekomst ook bij andere dijkversterkingen elders in Nederland worden gebruikt.”

Marco Kastelein: “Leven in Gouda betekent leven met water. Door klimaatverandering stijgt de waterstand op zee en in de Hollandse IJssel. Om de dreiging van de stijgende zeespiegel het hoofd te bieden versterken we de IJsseldijk. Zo houden we Gouda en het achterliggende gebied veilig. Bovendien zijn we erg blij dat wij de wensen van de omgeving mee hebben kunnen nemen om deze veilige dijk ook aantrekkelijk te maken voor bijvoorbeeld een kleine wandeling.”

 Wensen bewoners

Bij de verbeteringsplannen is rekening gehouden met wensen van de bewoners. Bij het Weidebloemkwartier wordt de oorspronkelijke ronde vorm van de vijver (een wiel) hersteld. Om de binding van de stad met het water te versterken wordt het struinpad langs de buitenzijde van de Goejanverwelledijk opgeknapt en doorgetrokken tot aan de begraafplaats. De dijk wordt ingezaaid met een bloemrijk mengsel.

De IJsseldijk Gouda voldoet op dit moment niet aan de nieuwe landelijke veiligheidseisen. Daarom wordt de dijk op drie plaatsen versterkt: Sluiseiland, Schielands Hoge Zeedijk en Goejanverwelledijk. Met de dijkverbetering voldoet de dijk weer aan de nieuwe veiligheidsnormen, speelt het hoogheemraadschap van Rijnland in op het veranderende klimaat en is het achterliggend gebied ook in de toekomst beschermd tegen wateroverlast.

Op de foto: Directeur-generaal Rijkswaterstaat Jan Hendrik Dronkers en hoogheemraad Marco Kastelein van hoogheemraadschap van Rijnland

Werkzaamheden Verbetering IJsseldijk Gouda van start

Leiden – 15 december 2016 - In januari 2017 gaan de werkzaamheden aan de IJsseldijk in Gouda van start. Stedin start 9 januari met het verleggen van kabels. Gisterenavond werden bewoners geïnformeerd over de eerste werkzaamheden van de dijkverbetering. Eerder deze week werd de handtekening gezet onder het contract tussen het hoogheemraadschap van Rijnland en de aannemer die de dijkverbetering gaat uitvoeren, Mourik.

De IJsseldijk voldoet niet aan de landelijke veiligheidseisen. Daarom wordt de dijk op drie plaatsen versterkt: Sluiseiland, Weidebloemkwartier en Goejanverwelledijk. Stedin gaat als eerste aan de slag met het verleggen van kabels. Deze kabels liggen nu op de plek waar straks de dijkversterking komt. Als dat gereed is, kan de aannemer aan de slag.

Contract aannnemer

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft de uitvoering van de dijkversterking gegund aan Mourik. Het hoogheemraadschap heeft in deze aanbesteding nadrukkelijk geselecteerd op innovatie en zo min mogelijk overlast voor de omgeving. Mourik gaat de komende tijd aan de slag met het verder uitwerken van de plannen en de planning. Naar verwachting starten de werkzaamheden van de aannnemer in mei 2017, aansluitend op de werkzaamheden van Stedin. 

 de heer Jaap Kruijt, directeur Mourik (links op de foto) en de heer Peter Knaapen,

Fotobijschrift: Op 13 december is het contract door de heer Jaap Kruijt, directeur Mourik (links op de foto) en de heer Peter Knaapen, opdrachtgever namens het hoogheemraadschap, ondertekend.

Test keersluis

Naast de IJsseldijk voldoet ook de Keersluis bij het boezemgemaal in Gouda niet aan de vereiste veiligheidsnorm. De keersluis is onderdeel van de primaire waterkering van Rijnland. Hij biedt bescherming tegen hoogwater op de Hollandse IJssel. Deze week werd de Keersluis getest op het vermogen om water te keren. Afgelopen woensdag was het springtij en kon de sluis maximaal worden belast met waterdruk. Met de proefbelasting is de staat van zowel de fundering, de constructie als de sluisdeuren onderzocht. Dit geeft inzicht in welke maatregelen nodig zijn om de keersluis weer aan de norm te laten voldoen. Veiligheid is een van de belangrijkste uitgangspunten van Rijnland en daarom wordt in Gouda naast de Keersluis ook de Mallegatsluis de komende jaren verbeterd. De voorbereidingen hiervoor duren tot 2019.