Deelgebied Goejanverwelledijk

Het probleem  

De dijk is hier instabiel en op een bepaald stuk niet hoog genoeg, waardoor verschuivingen kunnen plaatsvinden en water uit de Hollandsche IJssel het achterland in kan stromen.  

De Oplossing

Er zal een constructie in kruin of teen van dijk aangebracht worden. Dit is ter keuze aan de aannemer. De constructiehoogte langs kruin komt maximaal 1 meter in het zicht.  Het huidige struinpad wordt opgeknapt en er komen twee trappen om vanaf het fietspad op het struinpad te kunnen komen. Bij het gemaal en onderdoor de Haastrechtsbrug komen passages zodat er een doorlopend pad langs de rivier ontstaat vanaf het centrum tot aan het huidige pad bij de begraafplaats.

impressie van nieuwe situatie

Impressie van nieuwe situatie