Deelgebied Schielandse Hogezeedijk

De dijk ligt tussen het Weidebloemkwartier, het gemaal en het bedrijvencomplex dat buitendijks is gelegen op de zelling

Het probleem  

De dijk is instabiel, waardoor verschuivingen kunnen plaatsvinden en water uit de Hollandsche IJssel het achterland in kan stromen.  

De oplossing  

De aanpassing bestaat uit een binnenwaartse versterking in de bocht van de dijk door middel van een steunberm. Deze berm komt voor een deel in het wiel uit. Het wiel is van cultuurhistorische waarde en dient behouden te blijven. Door de vorm van het wiel aan te passen en te vergroten wordt het gedempte oppervlak gecompenseerd en de oorspronkelijke vorm van het wiel teruggebracht. Rond het wiel wordt een voetpad aangelegd en er komt een brug naar het parkje.

Schets nieuwe situatie

Schets nieuwe situatie