Deelgebied Sluiseiland

Het probleem  

De huidige dijk loopt van de Julianasluis tot aan het Pijnacker Hordijk Gemaal.  Deze is niet stabiel genoeg om het gebied achter de dijk en de provinciale weg die over het eiland loopt te beschermen tegen wateroverlast.

Oplossing  

De dijkversterking bestaat deels uit het versterken van de bestaande dijk aan de oostzijde van het eiland. Het dijktrace wordt verlengd tot aan het gemaal. Aan de westzijde wordt het grondlichaam van de N207 (zie bovenstaande foto) versterkt met grond zodanig dat deze kan gaan fungeren als dijklichaam. Met deze laatste aanpassing wordt dus de dijk verlegd, van de rand naar het midden van het eiland.

 

afgraven sluiseiland

De eerste afgravingen deelgebied Sluiseiland