Planning IJsseldijk Gouda

Planning IJsseldijk Gouda

Verbetering IJsseldijk Gouda


Dijkversterking

De eerste werkzaamheden zijn gestart. Stedin verlegt momenteel de kabels langs de Goejanverwelledijk en de Schielands Hoge Zeedijk. Dit duurt tot eind maart 2017. Woensdag 19 april a.s. vindt een informatieavond voor bewoners, betrokkenen en andere geïnteresseerden plaats. Aansluitend aan de verleggingswerkzaamheden zal de aannemer aan de slag gaan. Een meer gedetailleerde planning hiervan volgt binnenkort op deze pagina.

De meest actuele informatie over omleidingsroutes vindt u op de website van de gemeente

Aanpassing sluizen

Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar de staat van de sluizen op het afgekeerde keringstraject (keersluis en Mallegatsluis). De resultaten van het onderzoek bepalen de zogenaamde opgave: wat is er mis, welke maatregelen en ingrepen moeten worden gedaan om weer aan de gestelde normen te voldoen. Met de opgave gaat het projectteam verschillende varianten uitwerken. Daar komt een voorkeursvariant uit, waar vervolgens het ontwerp en de uitvoering op gebaseerd worden.
Naar verwachting worden de sluizen in 2018 opgepakt. Zodra meer bekend is over de planning van dit traject, kunt u dat hier terugvinden.