Planning IJsseldijk Gouda

Planning IJsseldijk Gouda

Verbetering IJsseldijk Gouda

De uitvoering van de dijkversterkingswerkzaamheden vindt plaats tussen nu en begin 2018. Een wegafsluiting is tijdens sommige werkzaamheden onvermijdelijk. De meest actuele informatie over omleidingsroutes vindt u op de website van de gemeente en op onze Facebookpagina. Omwonenden worden door de aannemer per brief op de hoogte gehouden van details.

Dijkversterking

De dijkversterking is in januari jl. gestart met het verleggen van de kabels langs de Goejanverwelledijk en de Schielands Hoge Zeedijk. Aansluitend heeft de aannemer eind april op de Goejanverwelledijk een praktijkproef uitgevoerd voor het toepassen van soilmix. Onderzocht is welke van de acht Soilmix-panelen de gunstigste sterkte-eigenschappen heeft. Met deze onderzoeksresultaten is het uitvoeringsontwerp gemaakt. Inmiddels zijn de definitieve werkzaamheden op de Goejanverwellkedijk gestart.

In juli zijn de werkzaamheden op het Sluiseiland uitgevoerd en afgerond. Na de zomervakantie wordt het laatste stukje van het ontbrekende wandelpad aangelegd.

Half augustus is de eerste ophoogslag bij de Schielands Hogezeedijk afgerond (zie ook wat gebeurt waar). Momenteel moet de grond rusten om zijn zetting te halen. Door monitoring bepaalt de aannemer wanneer de volgende ophoogslag wordt aangebracht. De verwachting is dat er drie ophoogslagen nodig zijn.

Aanpassing sluizen

Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar de staat van de sluizen op het afgekeerde keringstraject (keersluis en Mallegatsluis). De resultaten van het onderzoek bepalen de zogenaamde opgave: wat is er mis, welke maatregelen en ingrepen moeten worden gedaan om weer aan de gestelde normen te voldoen. Met de opgave gaat het projectteam verschillende varianten uitwerken. Daar komt een voorkeursvariant uit, waar vervolgens het ontwerp en de uitvoering op gebaseerd worden.
Naar verwachting worden de sluizen in 2021 opgepakt. Zodra meer bekend is over de planning van dit traject, kunt u dat hier terugvinden.