Planning IJsseldijk Gouda

Planning IJsseldijk Gouda

Planning IJsseldijk Gouda

Verbetering IJsseldijk Gouda


Dijkversterking

De eerste werkzaamheden zijn gestart. Stedin zal de kabels langs de Goejanverwelledijk en de Schielands Hoge Zeedijk gaan verleggen tussen 09 januari en eind maart 2017. Het betreft onder andere een oliegekoelde 50 kV hoogspanningskabel en dit levert verkeershinder op. Ten behoeve hiervan heeft op 14 december jl. een informatieavond voor bewoners, betrokkenen en andere geïnteresseerden plaatsgevonden. Aansluitend aan de verleggingswerkzaamheden zal de aannemer aan de slag gaan. Een meer gedetailleerde planning hiervan volgt binnenkort op deze pagina.

De meest actuele informatie over omleidingsroutes vindt u op de website van de gemeente

Aanpassing sluizen

Over de sluizen (keersluis en Mallegatsluis) is weinig bekend. Daarom wordt er nu onderzoek gedaan naar de staat van de sluizen. De resultaten van het onderzoek bepalen de zogenaamde opgave: wat is er mis, welke maatregelen en ingrepen moeten worden gedaan om weer aan de gestelde normen te voldoen. Met de opgave gaat het projectteam verschillende varianten uitwerken. Daar komt een voorkeursvariant uit, waar vervolgens het ontwerp en de uitvoering op gebaseerd worden.

Naar verwachting worden de sluizen in 2018 worden opgepakt. Zodra meer bekend is over de planning van dit traject, kunt u dat hier terugvinden.