Oostring Zoeterwoude

Veilige dijken voor droge voeten

Veilige dijken voor droge voeten

De kades moeten de veiligheid van nu ook in de toekomst kunnen bieden. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en we moeten voorbereid zijn op de gevolgen van de klimaatverandering. Daarom zijn er nieuwe veiligheidsnormen vastgesteld, waarop alle kades zijn getoetst. De komende jaren blijven we alle kades onderzoeken en zo nodig verzwaren. Alle kades in ons gebied zijn dan in 2020 op orde. Ook de kades in de gemeente Zoeterwoude-Dorp zijn onderzocht. Ze voldoen niet aan de norm en moeten verbeterd worden.

De kades moeten de veiligheid van nu ook in de toekomst kunnen bieden. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en we moeten voorbereid zijn op de gevolgen van de klimaatverandering. Daarom zijn er nieuwe veiligheidsnormen vastgesteld, waarop alle kades zijn getoetst. De komende jaren blijven we alle kades onderzoeken en zo nodig verzwaren. Alle kades in ons gebied zijn dan in 2020 op orde, de belangrijkste zijn dat al in 2015. Ook de kades in de gemeente Zoeterwoude-Dorp zijn onderzocht. Ze voldoen niet aan de norm en moeten verbeterd worden.

Ligging

In de gemeente Zoeterwoude-Dorp verbeteren we dijken en kades ten oosten en zuiden van Zoeterwoude. Het projectgebied ligt tussen Zoeterwoude, Zoetermeer, Stompwijk en Hazerswoude-Dorp.

Trajecten

Om voldoende aandacht te kunnen geven aan de specifieke kenmerken van het gebied in de gemeente Zoeterwoude-Dorp, is het project verdeeld in 11 deeltrajecten:

Overzichtskaart trajecten Oostring Zoeterwoude

Deeltraject 1A: zuidzijde van de Zwet- en Groote Blankaartpolder

Deeltraject 1B: zuidwestzijde van de Westbroekpolder

Deeltraject 2A: noordzijde van de Zwet- en Groote Blankaartpolder tot aan de zuidzijde van de Zuidbuurt

Deeltraject 2B, 2C en 2D: zuidzijde van de Zuidbuurt tot en met de kleine Miening

Deeltraject 2E: Miening

Deeltraject 3: westzijde van de Westbroekpolder en Grote polder

Deeltraject 4: Weipoortseweg, kade aan de oostzijde van de Westbroekpolder

Deeltraject 5: Westzijde Oostbroekpolder

Deeltraject 6: Zuidwestzijde Oostbroekpolder

Graafwerkzaamheden

Meer informatie

Heeft u een vraag over de kadeverbetering Oostring Zoeterwoude Dorp? U kunt deze vraag online stellen. Uw vraag wordt binnen 48 uur beantwoord. Bij Rijnland wordt dit project begeleid door Willem Maan.

Spoedeisende situaties

Neem in het geval van een spoedeisende situatie contact met ons op door te bellen met (071) 306 35 35. Tijdens kantoortijd (8:00-17:00 uur) krijgt u een medewerker van ons meldpunt te spreken. Buiten kantoortijd wordt u doorverbonden naar een medewerker van de Servicelijn die onze wachtdienstmedewerker oproept.