Polder Vierambacht in Woubrugge, Alphen aan den Rijn, Ter Aar, Rijnsaterwoude

Veilige dijken voor droge voeten

De dijken moeten de veiligheid van nu ook in de toekomst kunnen bieden. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en we moeten voorbereid zijn op de gevolgen van de klimaatverandering. Daarom zijn er nieuwe veiligheidsnormen vastgesteld, waarop alle dijken zijn getoetst. De komende jaren blijven we alle dijken onderzoeken en zo nodig verzwaren. Alle dijken in ons gebied zijn dan in 2020 op orde. Ook de dijken in de Polder Vierambacht zijn onderzocht. Ze voldoen (gedeeltelijk) niet aan de norm en moeten verbeterd worden.

Ligging

Polder Vierambacht ligt ten zuidoosten van de Braassemermeer, ingesloten door dijken in en langs Woubrugge, Alphen aan den Rijn, Ter Aar en Rijnsaterwoude. De dijken in  Polder Vierambacht zijn opgedeeld in een aantal deeltracés. Per deeltracé wordt een ontwerp vastgesteld voordat de uitvoeringswerkzaamheden starten.

Om voldoende aandacht te kunnen geven aan de specifieke kenmerken van het gebied in  Polder Vierambacht, is het project verdeeld in 8 deeltrajecten. Hieronder zijn de verschillende deeltracés te zien op kaart.

Kaarjte kadeverbetering Vierambacht

DeeltrajectStatus
Deeltraject 1: Woudsedijk-Zuid Afgerond
Deeltraject 2: Woudsedijk/Woudsedijk-Zuid In uitvoering, afgerond eind 2017
Deeltraject 3: Landlustpad Afgerond
Deeltraject 4: Uiteindsche en Middelpolder Afgerond
Deeltraject 5: Ridderbuurt   Afgerond
Deeltraject 6: Vaarsloot Afgerond
Deeltraject 7: Vierambachtweg Zuidzijde Afgerond
Deeltraject 8: Polder Vierambacht West    In uitvoering, afgerond medio 2017

Hieronder worden de twee deeltracés die nu nog in uitvoering zijn beschreven:

Deeltraject 2: Woudsedijk-Zuid

Het ontwerp projectplan is in juli 2015 ter inzage gelegd. De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het versterken van het binnentalud en het verhogen en reconstrueren van de weg. De uitvoering is in het vierde kwartaal van 2015 opgestart. De dijk wordt opgehoogd in fases waardoor er tussentijds voldoende tijd is voor de grond om te zetten. Eind 2017 wordt het project opgeleverd.

Lees het nieuwsbericht op de website van Rijnland over de aanleg van vissteigers langs de Woudsedijk

Uitvoering asfaltwerkzaamheden: tussen 31 augustus en 5 september zal er een wisselende omleiding voor fietsers op het kruispunt Herenweg/Woudse Dijk Zuid worden ingesteld. Verder worden er voor fietsers omleidingsroutes ingesteld. Deze omleiding zal stand houden in de weken 36, 37 en 38. Rechts op deze pagina zijn alle verkeersmaatregelen te downloaden. Hier vindt u ook de bewonersbrief met planning.

Deeltraject 8: Polder Vierambacht West

In de eerste fase is het binnentalud aangevuld. Deze fase is afgerond in mei 2016. In de tweede fase worden beschoeiing en damwanden geplaatst op diverse locaties. De start hiervan is december 2016. In de derde fase wordt de kruin van de kade opgehoogd en de weg heringericht/geasfalteerd. Deze fase start in april 2017 en is gereed in september 2017.

I.v.m. de veiligheid van de fietsers wordt gedurende een aantal fasen van het project het fietsverkeer om de Boddens Hosangweg heen geleid; de veerpont van Van Leersum vaart gedurende deze periodes niet van de Groenewoudsekade (Roelofarendsveen) naar de Boddens Hosangweg, maar naar de Oudelandsedijk; in de weekenden vaart de veerpont de normale route naar de Boddens Hosangweg. Zie voor uitgebreide informatie de bijgevoegde folder omleidingsroute fietsers.

Bekijk de huidige verkeersomleiding

Op 2 mei 2017 vond er een bewonersavond plaats. Bekijk de presentatie van de avond en de planning van de asfalteringswerkzaamheden Boddens Hosangweg

Lees het nieuwsbericht op de website van Rijnland over de afronding van de asfalteringswerkzaamheden aan de Boddens Hosangweg

Meer informatie

Heeft u een vraag over de dijkverbeteringen van de Polder Vierambacht,  dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Team .