Polder Vierambacht

Veilige dijken voor droge voeten

Veilige dijken voor droge voeten

De kades moeten de veiligheid van nu ook in de toekomst kunnen bieden. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en we moeten voorbereid zijn op de gevolgen van de klimaatverandering. Daarom zijn er nieuwe veiligheidsnormen vastgesteld, waarop alle kades zijn getoetst. De komende jaren blijven we alle kades onderzoeken en zo nodig verzwaren. Alle kades in ons gebied zijn dan in 2020 op orde. Ook de kades in de Polder Vierambacht zijn onderzocht. Ze voldoen (gedeeltelijk) niet aan de norm en moeten verbeterd worden.

Ligging

Polder Vierambacht ligt ten zuidoosten van de Braassemermeer, ingesloten door kades in en langs Woubrugge, Alphen aan den Rijn, Ter Aar en Rijnsaterwoude. De dijken in de Polder Vierambacht zijn opgedeeld in een aantal deel tracés. Per deel tracé wordt een kade-ontwerp vastgesteld voordat de uitvoeringswerkzaamheden starten.

Trajecten

Om voldoende aandacht te kunnen geven aan de specifieke kenmerken van het gebied in de Polder Vierambacht, is het project verdeeld in 8 deeltrajecten. Hieronder zijn de verschillende deel tracés te zien op kaart. De strekkingen in het wit voldoen aan de norm, hier hoeven geen werkzaamheden plaats te vinden.

Kaartje kadeverbetering Vierambacht

Deeltraject 1: Woudsedijk-Zuid

De Woudsedijk-Zuid, in het noorden van de polder, is in 2013 afgerond.

Deeltraject 2: Woudsedijk/Woudsedijk-Zuid

Het ontwerp projectplan is in juli 2015 ter inzage gelegd. De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het versterken van het binnentalud en het verhogen van de weg. De uitvoering zal in het vierde kwartaal van 2015 worden opgestart. Eind 2016 wordt het project opgeleverd.

Deeltraject 3: Landlustpad

Het definitieve projectplan is in juni 2015 ter inzage gelegd. De werkzaamheden starten in het vierde kwartaal van 2015 en worden in 2016 afgerond. De precieze uitvoeringsplanning wordt bepaald in overleg met de uitvoerder van het werk, de perceeleigenaren en de gemeente Nieuwkoop.

Deeltraject 4: Uiteindsche en Middelpolder

Is afgerond

Deeltraject 5: Ridderbuurt

Het grondwerk is sinds februari 2015 in uitvoering. De kabels en leidingen worden vervangen en in 2016 zal de weg worden opgehoogd en opnieuw geasfalteerd.

Deeltraject 6: Vaarsloot

Is afgerond

Deeltraject 7: Vierambachtweg Zuidzijde

Is afgerond

Deeltraject 8: Polder Vierambacht West

In de eerste fase wordt het binnentalud aangevuld. Deze fase is gereed in mei 2016. In de tweede fase wordt beschoeiing en damwand geplaatst op diverse locaties. De start van deze fase is in oktober 2016 en is gereed in december 2016. In de derde fase wordt de kruin van de kade opgehoogd en de weg heringericht/geasfalteerd. Deze fase start in april 2017 en is gereed in juli 2017.

I.v.m. de veiligheid van de fietsers wordt gedurende een aantal fasen van het project het fietsverkeer om de Boddens Hosangweg heen geleid; de veerpont van van Leersum vaart gedurende deze perioden niet over vanaf Groenewoudskade (Roelofarendsveen) naar de Boddens Hosangweg, maar naar de Oudelandsedijk; in de weekenden vaart de veerpont de normale route naar de Boddens Hosangweg. Zie voor uitgebreide informatie de bijgevoegde folder omleidingsroute fietsers.

 

Planning

Deeltraject 1: Gereed

Deeltraject 2: Ter inzagelegging projectplan medio 2015, start eind 2015, gereed eind 2016.

Deeltraject 3: Uitvoering start eind 2015 en is gereed begin 2016.

Deeltraject 4: Gereed

Deeltraject 5: Uitvoering is gestart begin 2015 en is gereed 2016

Deeltraject 6: Gereed

Deeltraject 7: Gereed

Deeltraject 8: 1e-fase, gereed mei 2016. Start uitvoering 2e-fase oktober 2016, gereed december 2016. Start fase 3 april 2017, gereed juli 2017.

Meer informatie

Heeft u een vraag over de kadeverbeteringen van de Polder Vierambacht,  dan kunt u contact opnemen met het .

Spoedeisende situaties

Neem in het geval van een spoedeisende situatie contact met ons op door te bellen met (071) 306 35 35. Tijdens kantoortijd (8:00-17:00 uur) krijgt u een medewerker van ons meldpunt te spreken. Buiten kantoortijd wordt u doorverbonden naar een medewerker van de Servicelijn die onze wachtdienstmedewerker oproept.