Rijnsaterwoudschepolder in Kaag en Braassem

Veilige dijken voor droge voeten

De kades moeten de veiligheid van nu ook in de toekomst kunnen bieden. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en we moeten voorbereid zijn op de gevolgen van de klimaatverandering. Daarom zijn er nieuwe veiligheidsnormen vastgesteld, waarop alle kades zijn getoetst. De komende jaren blijven we alle kades onderzoeken en zo nodig verzwaren. Alle kades in ons gebied zijn dan in 2020 op orde. Ook de kades van de Rijnsaterwoudschepolder zijn onderzocht. Ze voldoen niet aan de norm en moeten verbeterd worden.

Ligging

De Rijnsaterwoudschepolder is gelegen ten oosten van het Braassemermeer bij Rijnsaterwoude in de gemeente Kaag en Braassem. Er zijn twee locaties in de Rijnsaterwoudschepolder waar de dijk is verbeterd: het Molenpad en langs de oever aan het Braassemermeer. De dijk langs het Kerkplein aan de Herenweg wordt nu aangepakt. De waterkeringen bij het Molenpad en het Kerkplein beschermen het achterland tegen water uit de Leidsche Vaart en het polder- en boezemwater tussen de Wassenaarschepolder en de Rijnsaterwoudeschepolder. 

kaartje kadeverbetering Rijnsaterwoude.jpg

Planning

LocatieStatus
Molenpad Werkzaamheden zijn afgerond in 2016
Braassemermeer Werkzaamheden zijn afgerond in 2016
Herenweg / Kerkplein

Werkzaamheden afgerond in 1e kwartaal 2017

Op 24 maart jl. is een bewonersbrief verstuurd over de werkzaamheden op deze locatie.

Meer informatie

Heeft u een vraag over de dijkverbeteringen in de Rijnsaterwoudschepolder? Dan kunt u terecht bij het Klant Contact Team