Rijnsaterwoudschepolder

Veilige dijken voor droge voeten

Veilige dijken voor droge voeten

De kades moeten de veiligheid van nu ook in de toekomst kunnen bieden. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en we moeten voorbereid zijn op de gevolgen van de klimaatverandering. Daarom zijn er nieuwe veiligheidsnormen vastgesteld, waarop alle kades zijn getoetst. De komende jaren blijven we alle kades onderzoeken en zo nodig verzwaren. Alle kades in ons gebied zijn dan in 2020 op orde. Ook de kades van de Rijnsaterwoudschepolder zijn onderzocht. Ze voldoen niet aan de norm en moeten verbeterd worden.

Ligging

De Rijnsaterwoudschepolder is gelegen ten oosten van het Braassemermeer bij Rijnsaterwoude.

Overzichtskaart

Planning

Start werkzaamheden Eind 2014

Einde werkzaamheden

Eind 2015

Meer informatie

Heeft u een vraag over de kadeverbetering Rijnsaterwoudschepolder? Bij Rijnland wordt dit project begeleid door Gustaaf van Wijk. Zijn contactinformatie vindt u in de rechterbalk.

Spoedeisende situaties

Neem in het geval van een spoedeisende situatie contact met ons op door te bellen met (071) 306 35 35. Tijdens kantoortijd (8:00-17:00 uur) krijgt u een medewerker van ons meldpunt te spreken. Buiten kantoortijd wordt u doorverbonden naar een medewerker van de Servicelijn die onze wachtdienstmedewerker oproept.