Veender- en Lijkerpolder

Veilige dijken voor droge voeten

Veilige dijken voor droge voeten

De kades moeten de veiligheid van nu ook in de toekomst kunnen bieden. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en we moeten voorbereid zijn op de gevolgen van de klimaatverandering. Daarom zijn er nieuwe veiligheidsnormen vastgesteld, waarop alle kades zijn getoetst. De komende jaren blijven we alle kades onderzoeken en zo nodig verzwaren. Alle kades in ons gebied zijn dan in 2020 op orde. Ook de kades rond de Veender- en Lijkerpolder buiten de bedijking zijn onderzocht. Ze voldoen niet aan de norm en moeten verbeterd worden.

Ligging

De kades van de Veender- en Lijkerpolder zijn 8,7 kilometer lang. De polders liggen bij Roelofarendsveen en zijn omringd door het Braassemermeer en de Oude Wetering in het oosten, in het westen de Rijpwetering en in het noorden de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. Het grootste deel van de werken in uitgevoerd.

Overzichtskaart Veender en Lijkerpolder

Stand van zaken

De meeste zichtbare werkzaamheden zijn reeds afgerond en opgeleverd op 21 mei 2015. De verbeteringsmaatregelen bestonden onder andere uit het ophogen van de bestaande oeverconstructies en het aanbrengen van diverse damwanden/-stabiliteitschermen. Het traject Zuidhoek en het plaatsen van damwanden op het traject Witte Singel en Noordkade (rondom de Veense sluis) waren al eerder afgerond. Het asfalteren van de Groenewoudskade en het bouwen van de nieuwe veersteiger aan de Groenewoudskade in het najaar van 2015 uitgevoerd.

Meer informatie

Heeft u een vraag over de kadeverbetering Veender- en Lijkerpolder? Dan kunt u contact opnemen met het .

Spoedeisende situaties

Neem in het geval van een spoedeisende situatie contact met ons op door te bellen met (071) 306 35 35. Tijdens kantoortijd (8:00-17:00 uur) krijgt u een medewerker van ons meldpunt te spreken. Buiten kantoortijd wordt u doorverbonden naar een medewerker van de Servicelijn die onze wachtdienstmedewerker oproept.