Wassenaarsepolder

Veilige dijken voor droge voeten

Veilige dijken voor droge voeten

De kades moeten de veiligheid van nu ook in de toekomst kunnen bieden. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en we moeten voorbereid zijn op de gevolgen van de klimaatverandering. Daarom zijn er nieuwe veiligheidsnormen vastgesteld, waarop alle kades zijn getoetst. De komende jaren blijven we alle kades onderzoeken en zo nodig verzwaren. Alle kades in ons gebied zijn dan in 2020 op orde. Ook de kades rond de Veender- en Lijkerpolder buiten de bedijking zijn onderzocht. Ze voldoen niet aan de norm en moeten verbeterd worden.

Ligging

De Wassenaarsepolder ligt ten oosten van de Braassemermeer en wordt omringd door ongeveer 13 kilometer kades die de polder beschermen tegen overstromingen vanuit het boezemwater. De dorpskernen van Langeraar, Rijnsaterwoude en Leimuiden vallen binnen, of grenzen aan, de Wassenaarsepolder.

Stand van zaken

Voor de kadeversterking langs de Drecht (langs Vriezekoop Zuid) stellen we momenteel de ontwerpen vast in overleg met betrokkenen.

Voor de overige strekkingen, waaronder de Herenweg en Willem van der Veldenweg,  zijn de werkzaamheden inmiddels afgerond. Hierbij zijn kaden verhoogd en plaatselijk ook verstevigd. Om de stabiliteit van de kades niet in gevaar te brengen, heeft de aannemer het werk gefaseerd uitgevoerd: eerst is de voet van de dijk verstevigd met een kleilaag. Na stabilisatie van deze grond na enkele maanden, is een tweede laag aangebracht. Tot slot is de dijk opgehoogd en afgewerkt.

Trajecten

De werkzaamheden in de Wassenaarsepolder zijn verdeeld in 8 trajecten:

Herenweg, Rijnsaterwoude Groot onderhoud
Kades Langeraar Groot onderhoud
Willem van der Veldeweg Kadeversterking
Langeraarseweg - hoek Geerweg Groot onderhoud
Kades Leidsche Vaart, Herenweg - Woudsedijk Noord Kadeversterking
Kades Leidsche Vaart, bocht - Langeraar Kadeversterking
Langeraarseweg Kadeverbetering
Kades Drecht, Vriezekoop Zuid Kadeverbetering

Wat merkt u ervan?

De meeste kades zijn in het bezit van inwoners of andere particulieren. We maken in samenwerking met de aannemer, afspraken met de eigenaren over het verwijderen van afrasteringen, bebouwing, groen en verharding op de kades. Ook worden afspraken gemaakt over de manier waarop genoemde zaken weer teruggeplaatst worden of over het al dan niet opnieuw inzaaien van de kade. De afspraken worden vastgelegd in contracten.

Vragen?

Heeft u een vraag over de kadeverbetering Wassenaarse Polder? U kunt dan contact opnemen met het .

Spoedeisende situaties

Neem in het geval van een spoedeisende situatie contact met ons op door te bellen met (071) 306 35 35. Tijdens kantoortijd (8:00-17:00 uur) krijgt u een medewerker van ons meldpunt te spreken. Buiten kantoortijd wordt u doorverbonden naar een medewerker van de Servicelijn die onze wachtdienstmedewerker oproept.