Zweilanderpolder in Teylingen, Kaag en Braassem

Het hoogheemraadschap van Rijnland verbetert de dijken in de Zweilanderpolder. De dijken moeten veilig zijn, nu en in de toekomst, zodat de Zweilanderpolder droge voeten houdt. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en we moeten voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast is de laatste 50 jaar de economische waarde van de polders enorm toegenomen door o.a. woningbouw en intensivering van de infrastructuur. Daarom zijn er nieuwe aangescherpte veiligheidsnormen vastgesteld, waarop alle dijken zijn getoetst. Ook de dijken in de Zweilanderpolder zijn onderzocht. Ze voldoen niet overal aan de norm en moeten worden verbeterd.

Ligging

De Zweilanderpolder is gelegen aan de Kagerplassen, nabij Warmond en Oud Ade in de gemeenten Teylingen en Kaag en Braasem. De polder heeft voornamelijk groene kades: dijken met weinig bebouwing.

Kaart traject Zweilandpolder

 
Vooral het zuidelijke stuk van de Zweilanderpolder is onvoldoende op hoogte en stabiliteit bevonden. Ook een deel in het noorden van de polder is onvoldoende op hoogte en stabiliteit. De hoogte waar dijken aan moeten voldoen staat vastgelegd in de legger van Rijnland. In onze legger geven we voor alle dijken aan hoe hoog en hoe breed deze dienen te zijn. De dijken van de Zweilanderpolder worden conform ‘groot onderhoud’  aangepast naar de afmetingen in de legger.

 Planning

Het definitief ontwerp van de werkzaamheden is inmiddels afgerond. De eerste keukentafelgesprekken met de bewoners hebben plaatsgevonden. De aanbesteding voor het werk wordt dit jaar afgerond waarna de werkzaamheden aan de dijk begin 2017 zullen starten.

De dijk wordt opgehoogd en gestabiliseerd door middel van het aanbrengen van klei. Daarnaast liggen aan de buitenzijde van de dijken van de

Zweilanderpolder diverse damwanden die het mogelijk maken voor schepen om aan te meren. Enkele van deze damwanden zijn in slechte staat en worden daarom vervangen.

Meer informatie

Heeft u een vraag over de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen via het .