Gemalen

Vier boezemgemalen en driehonderd poldergemalen

Met gemalen zorgen we ervoor dat het water in ons gebied op peil blijft. Bij te veel water wordt het overtollige water vanuit de polders (de lager gelegen delen in ons gebied) uitgemalen naar de boezem (grote meren, plassen en kanalen, waarvan het water op peil wordt gehouden door grote boezemgemalen). Van daaruit wordt het water afgevoerd. In het noorden van Rijnland, bij Spaarndam en Halfweg wordt het water afgevoerd naar het Noordzeekanaal, bij Gouda naar de Hollandsche IJssel en in Katwijk naar de Noordzee. Wanneer er een watertekort dreigt te ontstaan, kan
Rijnland bij Gouda water binnenlaten dat via de inlaten in de polders verder
ons gebied in wordt gebracht.

Renovatie

Als gevolg van slijtage en veroudering moet het elektronische en mechanische gedeelte van gemalen gemiddeld eens in de vijftien jaar vervangen worden. En na veertig tot vijftig jaar is het héle gemaal aan vervanging toe. Met het grote aantal gemalen dat we hebben, betekent dat dus dat we altijd wel een aantal gemalen aan het renoveren zijn. Op dit moment zijn dat onder andere:

 • Boezemgemaal Gouda
 • Boezemgemaal Spaarndam

  Het boezemgemaal Spaarndam is één van de vier grote gemalen van Rijnland die het water vanuit de boezem afmaalt op het buitenwater.

  Het gemaal dateert uit 1845, toen zorgden stoommachines nog voor de aandrijving van de schepraderen. In 1936 werden deze machines vervangen voor dieselmotoren. De bijzondere schepraderen zijn gebleven. Deze verplaatsen het water, brengen het omhoog en voeren het af.

 • Poldergemalen Floris Versterlaan en Merenwijk te Leiden

  Poldergemaal Floris Versterlaan en Merenwijk zijn in 2016 overgenomen van de gemeente Leiden.

  De renovatie van poldergemaal Merenwijk wordt dit jaar afgerond. In het voorjaar zal een deel van het fietspad aan het Havikspad opnieuw geasfalteerd worden.

  De renovatie van poldergemaal Floris Versterlaan zal begin 2017 afgerond worden.

 • Poldergemaal Oudenhof-Zuid te Oegstgeest

  Poldergemaal Oudenhof-Zuid wordt nieuw gebouwd, omdat het watersysteem in de polder wijzigt. In oktober 2016 heeft een informatiemiddag m.b.t. nieuwbouw poldergemaal Oudenhof-Zuid plaatsgevonden voor de aanwonenden. De omgevingsvergunning is aangevraagd bij de gemeente Oegstgeest. Het ontwerpprojectplan heeft inmiddels ter inzage gelegen. De ingekomen zienswijze zal verwerkt worden. Het definitieve projectplan zal medio januari gepubliceerd worden. Daarna kan Rijnland het bestek voor de aannemer afronden. De uitvoering van dit werk zal derde kwartaal 2017 starten.

 • Poldergemaal De Leyens te Zoetermeer

  Het hoogheemraadschap van Rijnland renoveert poldergemaal De Leyens, omdat deze niet meer voldoet aan de technische en veiligheidseisen van deze tijd. 

  De omgevingsvergunning is in 2016 verleend door de gemeente Zoetermeer. Ook heeft een aanbesteding plaatsgevonden en is een aannemer geselecteerd. Eind februari 2017 starten de aannemers Hofmeijer Mechanics and Pumps en Vobi B.V. buiten met de werkzaamheden. De ontwerpwerkzaamheden door de aannemer zijn reeds in volle gang, waardoor inmetingen aan het gemaal reeds plaatsvinden. Om de geluidsoverlast van de vijzels te beperken heeft de aannemer vorig jaar alvast een tijdelijke houten bekapping over de vijzels.

  De aannemer organiseert voorafgaand aan de werkzaamheden in februari 2017 verschillende informatie bijeenkomsten:

  -        Er komt een projecttoelichting voor de bovenbouw van OBS de Tjalk en kindcentrum de Drie Ballonnen. Deze is nog niet ingepland;

  -        De aanwonenden worden via deur-aan-deur gesprekken geïnformeerd op 6 en 7 februari in de middag;

  -        Er komt een informatiemiddag “Open Gemaal” voor de geïnteresseerden.

  Bent u geïnteresseerd in de werkzaamheden, de planning of de geschiedenis van het gemaal, dan kunt u naar de informatiemiddag “Het open gemaal” komen. Op dinsdag 14 februari zijn alle geïnteresseerden vanaf 16.00 uur welkom bij Eetcafé De Leyens op de Gondelkade 33. Het projectteam van de aannemers en een delegatie van het Hoogheemraadschap van Rijnland en van de Gemeente Zoetermeer zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.  Om 17.30 uur krijgt u de gelegenheid om een kijkje te nemen in het gemaal zelf. Mocht u vooraf al vragen hebben over het project of de informatiemiddag, kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager Femke Kapteijn via f.kapteijn@vobi.nl  

 • Poldergemalen 24x

  Het Hoogheemraadschap van Rijnland treft momenteel voorbereidingen voor de aanbesteding van minimaal  24 poldergemalen, een stuw en een automatische inlaat. Clustering van deze losse opdrachten als project vormt hierin een logische aanpak.

  Rijnland wil de kennis en creativiteit van de markt maximaal benutten. Rijnland is ervan overtuigd dat met de gerichte inbreng van de markt, de meest gepaste invulling van het project zal worden ontwikkeld. Dit zal onder meer leiden tot de gepaste methodiek voor renovatie of vervanging van de gemalen en goede beheersbaarheid tijdens de uitvoering waaronder omgeving, veiligheid, kwaliteit, kosten en tijd.

  Vooruitlopend op de komende aanbestedingsprocedure, consulteert Rijnland daarom de markt. De informatie die het hoogheemraadschap in deze marktconsultatie uitwisselt met de markt zal worden opgetekend en als informatiedocument meegaan met de aanbesteding van het project.