Poldergemaal Elsgeesterpolder-West

Poldergemaal wordt vervangen

Poldergemaal wordt vervangen

Het poldergemaal Elsgeesterpolder-West is aan vervanging toe. Het huidige gemaal is in 1985 geïnstalleerd op een fundering van circa 75 jaar oud. Het voldoet niet meer aan de arbotechnische eisen en de capaciteit is te klein. Het nieuwe gemaal wordt gebouwd naast het huidige gemaal. Na afronding van de nieuwbouw wordt het huidige gemaal gesloopt.

De werkzaamheden aan poldergemaal Elstgeesterpolder-West maken deel uit van het watergebiedsplan Greenport Bollenstreek-Zuid. Het watergebiedsplan omvat het tegengaan van wateroverlast door hevige regenval en een betere bescherming bij klimaatsverandering. In dezelfde polder is in april 2015 het poldergemaal Elsgeesterpolder-Oost opgeleverd.

Bereikbaarheid van de bouwlocatie

De aannemer heeft een bouwweg van circa 800 meter aangelegd naar het werkterrein. Er is ook een brug aangelegd over de brede sloot naar het gemaal. Langs de bouwweg is een afrastering voor het vee aangebracht. Ter plaatse van de inrit naar het bouwterrein is de weg versterkt om een toegang te verschaffen naar het werkterrein.

Stand van zaken

Het werk is gestart met het aanleggen van de bouwkuip, een tijdelijke constructie waarbinnen de bouwwerkzaamheden plaatsvinden. Er zijn palen aangebracht als fundering van het nieuwe vijzelgemaal. De betonnen vloer en de vijzelgoot zijn gestort. Daarna is de vijzel geplaatst. Inmiddels is ook de stalen bovenbouw gereed. Op 14 december 2015 is het nieuwe gemaal in gebruik genomen.

Elsgeest west bovenbouw

Elsgeest west voorkant

Elsgeest west vijzel

De komende periode zal het gemaal worden getest. In januari 2016 zal het huidig gemaal worden gesloopt. Eind januari 2016 wordt het project afgerond.